Wiadomości branżowe minrol

III Europejski Dzień Młodego Rolnika i 65-lecie PIMR

III Europejski Dzień Młodego Rolnika i 65-lecie PIMR 17.02.2012 III Europejski Dzień Młodego Rolnika i 65-lecie PIMR W Poznaniu odbywa się dziś, w ramach Międzynarodowych

III Europejski Dzień Młodego Rolnika i 65-lecie PIMR
17.02.2012

III Europejski Dzień Młodego Rolnika i 65-lecie PIMR W Poznaniu odbywa się dziś, w ramach Międzynarodowych Targów Mechanizacji Rolniczej Polagra Premiery, trzecia edycja Europejskiego Dnia Młodego Rolnika. Organizatorami tej imprezy jest Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie.

W obradach uczestniczył podsekretarz stanu Andrzej Butra, który zwracając się do uczestników powiedział, że młodzi ludzie są przyszłością polskiego i europejskiego rolnictwa.

Zmiana pokoleń jest rzeczą normalną. Dziś wy przejmujecie już odpowiedzialność za produkcję żywności. To dzięki wam, nam tej żywności nie zabraknie – podkreślił wiceminister

Tematem sesji plenarnej była przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Wypowiedzi uczestników dotyczyły głównie szans i wyzwań stojących przez młodymi rolnikami.

W spotkaniu uczestniczył wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Młodych Rolników Laurent Frantz oraz członek Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Michał Mariusz Ciszak oraz wielu młodych specjalistów z zakresu WPR.

Uwieńczeniem konferencji było wręczenie nagród laureatom konkursu Innowacyjny Młody Rolnik 2012. W konkursie tym udział brali rolnicy, którzy nie ukończyli 40. roku życia i skorzystali z funduszy europejskich w celu zrealizowania w swoim gospodarstwie inwestycji poprawiającej konkurencyjność.

Młodzi ludzie, którzy związali swoją przyszłość z rolnictwem otrzymali dziś nagrody za wybitne innowacyjne osiągnięcia w rolnictwie. Oni wiedzą jak wykorzystać najnowsze technologie i jak osiągnąć sukces. Wiem, że wybrali dobrą drogę – zapewnił wiceminister Butra.

Podczas Europejskiego Dnia Młodego Rolnika ogłoszono również wyniki wielkopolskiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Olimpiada jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Realizując cele i zadania zawarte w programie Olimpiady, młodzi producenci wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, a jednocześnie pogłębiają wiedzę i doświadczenie, przyczyniając się do unowocześniania polskiego rolnictwa.

Wiceminister Butra uczestniczył dziś także w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 65-lecia Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych.

Wiceminister pogratulował pracownikom Instytutu osiągnięć w zakresie nauki i techniki, rolniczej.

Gdyby nie państwa praca i trud w tworzeniu i unowocześnianiu maszyn polskie rolnictwo nie zajmowałoby tak ważnej pozycji w rolnictwie europejskim. To dzięki pracy naukowców i inżynierów innowacyjne, techniczne rozwiązania wchodzą dziś do rolnictwa – podkreślił wiceminister Butra życząc pracownikom Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych wielu sukcesów zarówno w pracy naukowej jak i wdrożeniowej.

Dyskusja prowadzona podczas konferencji dotyczyła rozwoju technicznych środków produkcji rolniczej. Od 1946 r. Instytut prowadzi prace badawczo – rozwojowe w zakresie postępu technicznego maszyn i ciągników rolniczych. Wdraża również wyniki badań do praktyki. Priorytetowe kierunki działalności Instytutu obejmują prace nad zmniejszeniem zużycia energii w eksploatacji maszyn, nad ograniczeniem wpływu maszyn i urządzeń na środowisko naturalne, nad zmniejszeniem strat płodów rolnych przy zbiorze, przetwórstwie i przechowalnictwie, a także nad rozwojem systemów komputerowego projektowania i diagnozowania maszyn oraz systemu informacyjnego dla potrzeb techniki rolniczej.

Wśród szerokiej oferty prezentowanej na targach Polagra Premiery podsekretarz stanu zwrócił uwagę na maszyny z naklejką „Nowość”. Zaznaczył, że właśnie one budzą największe zainteresowanie młodych ludzi, którzy przyjechali na targi. Wiceminister odwiedził też stoiska MRiRW, ARiMR, ANR, ARR i KRUS.
http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy