Wiadomości branżowe minrol

fasola wrzawska od teraz chroniona nazwa pochodzenia

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało dziś opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 22/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę fasola wrzawska (ChNP). Jest to kolejny po fasoli „Piękny Jaś” z Doliny Dunajca/fasoli z Doliny Dunajca, polski produkt zarejestrowany przez Komisję Europejską jako Chroniona Nazwa Pochodzenia. Fasola wrzawska jest wytwarzana w powiatach: tarnobrzeskim i stalowolskim, w województwie podkarpackim.

Fasola wrzawska wyróżnia się dużą wielkością nasion, cienką okrywą nasienną oraz delikatną strukturą i konsystencją. Posiada specyficzny słodki smak co sprawia, że jest wysoko cenionym produktem kulinarnym.

Niepowtarzalna jakość fasoli wrzawskiej jest wynikiem połączenia specyficznej kombinacji czynnika naturalnego (klimatu i gleby) oraz umiejętności miejscowych producentów związanych ze znajomością zasad jej uprawy. Teren, na którym uprawiana jest fasola wrzawska charakteryzuje się wysokiej jakości glebami madowymi oraz specyficznym mikroklimatem wynikającym z bliskości dwóch dużych rzek, Wisły i Sanu. Obszar ten jest cieplejszy od sąsiednich oraz odznacza się długim okresem bezprzymrozkowym, wpływa to na wydłużenie okresu wegetacyjnego. Nizinny charakter tego terenu osłoniętego wyżynami powoduje mniejsze nasilenie wiatrów, co pozytywnie oddziałuje na jakość uzyskanego plonu z uwagi na dużą wrażliwość roślin fasoli na wiatr. Powyższe właściwości obszaru geograficznego w połączeniu z umiejętnościami ludzkimi polegającymi m.in. na zachowaniu odpowiednich zasad tyczenia, ręcznym sukcesywnym zbiorze nasion w zależności od stopnia ich dojrzałości oraz suszeniu na świeżym powietrzu, pozawalają na uzyskanie produktu o specyficznych cechach.

Obecnie już 33 polskie produkty zostały wpisane do unijnych rejestrów. Informacje na temat zarejestrowanych produktów można znaleźć tutaj.

Produkty zarejestrowane jako Chronione Nazwy Pochodzenia, Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności

Produkty zarejestrowane czyli wpisane przez Komisję Europejską do Rejestru Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych lub do Rejestru Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.
Zgodnie z przepisami zarejestrowane nazwy, w przypadku Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności zarejestrowanych z zastrzeżeniem nazwy, są chronione przed:

wszelkim bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniem w celach komercyjnych zarejestrowanej nazwy dla produktów nie objętych rejestracją, o ile produkty te są porównywalne do produktów zarejestrowanych pod tą nazwą lub jeśli stosowanie nazwy narusza prestiż chronionej nazwy;
każdym niezgodnym z prawem zawłaszczeniem, imitacją lub aluzją, jeśli nawet prawdziwe pochodzenie produktu jest zaznaczone lub chroniona nazwa została przetłumaczona, lub towarzyszy jej wyrażenie „w stylu”, „rodzaju”, „przy użyciu metody”, „tak jak produkowane w”, „imitacja” lub „podobne”;
wszelkimi innymi fałszywymi lub mylącymi danymi odnoszącymi się do miejsca pochodzenia, właściwości lub podstawowych cech produktu na opakowaniu wewnętrznym lub zewnętrznym, w materiale reklamowym lub dokumentach odnoszących się do danego produktu lub na opakowaniu produktu w pojemniku, mogącym stworzyć fałszywe wrażenie co do jego pochodzenia;
wszelkimi innymi praktykami mogącymi wprowadzić w błąd zainteresowanych co do prawdziwego pochodzenia produktu.

Bryndza podhalańska,

Oscypek,

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich,

Półtorak,

Dwójniak,

Trójniak,

Czwórniak,

Rogal świętomarciński,

Wielkopolski ser smażony,

Andruty kaliskie,

Olej rydzowy,

Pierekaczewnik,

Truskawka kaszubska,

Redykołka,

Wiśnia nadwiślanka,

Fasola korczyńska,

Miód kurpiowski,

Podkarpacki miód spadziowy,

Suska sechlońska,

Kiełbasa lisiecka,

Obwarzanek krakowski,

Śliwka szydłowska,

Jabłka łąckie,

Chleb prądnicki,

Kiełbasa jałowcowa,

Kiełbasa myśliwska,

Karp zatorski,

Miód drahimski,

Kołocz śląski / kołacz śląski,

Jabłka grójeckie,

Kabanosy,

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, fasola z Doliny Dunajca,

Fasola wrzawska,

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Rejestracja-fasoli-wrzawskiej-jako-Chronionej-Nazwy-Pochodzenia

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy