Wiadomości branżowe minrol

nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom

Wnioski o przyznanie pomocy z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje w tym roku od 26 kwietnia do 24 czerwca.

Nowe zasady przyznawania pomocy młodym rolnikom określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 62, poz. 321).

Pula środków dostępna w tegorocznym naborze wynosi około 500 milionów złotych. Młody rolnik może otrzymać jednorazową, bezzwrotną premię w wysokości 75 tys. złotych. Z takiej pomocy może skorzystać w tegorocznym naborze ponad 6,5 tys. osób.

Pomoc mogą otrzymać osoby, które planują rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie działalności rolniczej. O pomoc mogą ubiegać się również osoby, które już prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym. Osobom już prowadzącym działalność rolniczą pomoc może być przyznana jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy nie upłynęło więcej niż 18 miesięcy.

Znowelizowane rozporządzenie o przyznaniu wsparcia z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” zmieniło tryb przyznawania pomocy. Według nowych zasad każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej, według trzech kryteriów: powierzchni użytków rolnych tworzonego gospodarstwa, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo. O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów, a nie jak dotychczas kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.

Pomoc z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” kierowana jest do rolników, którzy nie przekroczyli 40 roku życia i planują rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub już gospodarują na własny rachunek.

Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. młodych rolników.

Więcej informacji na stronie ARiMR. http://www.arimr.gov.pl/

hastagi na stronie:

#ułatwianie startu młodym rolnikom 2012 #młody rolnik 2012 wymagania #premia młody rolnik 2012 #premia dla młodego rolnika 2012 #mlody rolnik 2012 #dotacje dla młodych rolników 2012 #dopłaty dla młodych rolników 2012 #arimr młody rolnik 2012 #premia dla młodych rolników 2012 #młody rolnik 2012 nabór #program młody rolnik 2012 #młody rolnik 2011 wymagania #dotacja dla młodego rolnika 2012 #dofinansowanie dla młodych rolników 2012 #dotacje dla młodego rolnika 2012 #pomoc dla młodych rolników 2012 #dotacje na młodego rolnika 2012 #dofinansowanie młody rolnik 2012 #dotacje młody rolnik 2012 #młody rolnik 2011 wyniki #młody rolnik wymagania 2012 #młody rolnik 2012 premia #młody rolnik 2012 zasady #nabór wniosków młody rolnik 2012 #dotacje dla młodych rolników 2012 warunki #młody rolnik 2012 dotacje #dofinansowania dla młodych rolników 2012 #młody rolnik 2012 arimr #wnioski na młodego rolnika 2012 #dofinansowanie dla młodego rolnika 2012

Similar Posts