Małopolska Wiadomości branżowe Wołowice Znani ludzie

Tadeusz Styczeń

Tadeusz Styczeń (ur. 21 grudnia 1931 w Wołowicach koło Krakowa), etyk polski, duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 1944 uczęszczał do tajnego gimnazjum zakonu

Tadeusz Styczeń (ur. 21 grudnia 1931 w Wołowicach koło Krakowa), etyk polski, duchowny katolicki, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Od 1944 uczęszczał do tajnego gimnazjum zakonu salwatorianów w Krakowie. W 1947 wstąpił do tego zakonu (S.D.S.) Nowicjat odbył w Bagnie koło Wrocławia, 8 września 1948 złożył pierwsze śluby zakonne. Studiował następnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po likwidacji tego Wydziału (1955) – na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod kierunkiem Karola Wojtyły obronił magisterium, doktorat (1963) i pracę habilitacyjną (1971) z etyki. Święcenia kapłańskie otrzymał 5 kwietnia 1955 w Krakowie z rąk biskupa Franciszka Jopa.

Był asystentem i adiunktem w Katedrze Etyki KUL. Pod nieobecność zajętego obowiązkami biskupimi w Krakowie Karola Wojtyły faktycznie kierował pracami Katedry, objął formalnie Katedrę Etyki po wyborze swojego poprzednika na papieża w 1978. Otrzymał tytuł profesora nauk filozoficznych. W 1982 doprowadził do powstania międzywydziałowego Instytutu Jana Pawła II KUL (zajmującego się głównie nauczaniem papieskim) i został jego dyrektorem. Jest również redaktorem naczelnym wydawanego od 1988 miesięcznika tego Instytutu “Ethos”. W pracy naukowej zajmuje się etyką, metaetyką, godnością osoby ludzkiej, wartością życia człowieka.

Zaprzyjaźniony z Janem Pawłem II, był jego częstym gościem w Watykanie. Był również obecny przy śmierci papieża w kwietniu 2005. Kilka dni później obchodził jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich

za: wikipedia

hastagi na stronie:

#dom weselny łączany #łączany dom weselny #sala weselna łączany #dom weselny w łączanach #Tadeusz Styczeń #grand 404 łączany #łączany sala weselna

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy