Wiadomości branżowe minrol

Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak uczestniczył dzisiaj w Konferencji „Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów.” W ramach spotkania podsumowano wyniki konkursu „Przyjazna wieś” – na

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak uczestniczył dzisiaj w Konferencji „Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów.” W ramach spotkania podsumowano wyniki konkursu „Przyjazna wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Konferencja była okazją do dyskusji na temat wyzwań jakie stoją przed polską wsią oraz omówienia możliwości wydatkowania unijnego wsparcia. Była próbą odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy „przyjazna wieś”?

Podczas prezentacji najlepszych konkursowych projektów, wyłonionych na etapie ogólnopolskim, omówiono wzorcowe wykorzystanie środków unijnych do rozbudowy infrastruktury wiejskiej.

Jak zaznaczył Artur Ławniczak, w tym celu konieczne jest utrzymanie drugiego filara. „Dzięki temu konkursowi – mówił dalej wiceminister – będziemy mogli w praktyczny sposób wspierać takie inwestycje w zakresie infrastruktury.”

Wiceminister Ławniczak podkreślił również, że nie tylko wielkość środków finansowych jest istotna, bo często projekty za kilkadziesiąt tysięcy powstają na bazie pomysłów idealnie wpisujących się w lokalne potrzeby.

Niezwykle istotnym elementem wzorcowych projektów było korzystanie z zasad partnerstwa zarówno na etapie planowania jak i realizacji. Współpraca taka może zachodzić pomiędzy sektorami: społecznym, gospodarczym i publicznym. Ponadto w ocenie konkursowych projektów zwracano uwagę na pomysłowość, modelowość i innowacyjność; funkcjonalność oraz poziom wykorzystania projektu po jego zakończeniu; wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowym miejsc pracy; wpływ na polityki horyzontalne, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska.

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konferencja-Infrastruktura-wiejska-droga-do-sukcesu-gospodarczego-regionow

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy