Ciekawostki Wiadomości branżowe

XVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

XVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach
11.09.2010
XVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach „Chleba w Polsce nikomu nie zabraknie. Mamy w kraju wystarczająca ilość zboża aby zapewnić chleb, a nawet część wyeksportować ” – powiedział minister Marek Sawicki na konferencji prasowej zorganizowanej w siedleckim oddziale Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Konferencja została zorganizowana podczas obchodów XVI Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz VI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Minister Sawicki zachęcał do korzystania ze środków unijnych. „Są jeszcze dostępne środki w ramach PROW 2007 – 2013 w działaniach: „Młody rolnik”, „Wartość dodana”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, a w listopadzie ruszy „Modernizacja gospodarstw rolnych” – zapewniał.

Działanie „Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej” zostało zmodyfikowane. Minister poinformował, że 7 września podpisał rozporządzenie wprowadzające zmiany. Dla gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez powódź lub obsunięcie się ziemi, zwiększeniu ulega maksymalny poziom pomocy finansowej, z 50 % do 80 % kosztów kwalifikowanych. Wprowadzona zmiana dotyczy również tych wnioskodawców, którzy złożyli już w tym roku wnioski. Będą oni mogli dokonywać w nich odpowiednich zmian w terminie 60 dni od wejścia w życie zmienionego rozporządzenia. Minister przypomniał, że nabór wniosków o przyznanie pomocy w tym działaniu rozpoczął się 24 sierpnia br. i w 8 województwach trwa nadal. Dodał, że w ostatnim tygodniu września rozpocznie się również nabór wniosków w nowym działaniu PROW 2001 – 2013 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. skierowanym do rolników, których gospodarstwa ucierpiały w skutek powodzi i obsunięć ziemi. Proponowany budżet na to działanie wyniesie 100 milionów euro, czyli ok. 400 milionów złotych. Jedno gospodarstwo, w zależności od wielkości strat, będzie mogło otrzymać do 300 tys. zł.

Oglądając stoiska zorganizowane na siedleckich błoniach z okazji Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym minister zapoznał się z prezentowaną ofertą rolnictwa ekologicznego, żywności produkowanej metodami tradycyjnymi, agroturystyki, a także materiału siewnego, pasz, maszyn i narzędzi rolniczych. Na wspólnym stoisku informacyjnym ministerstwa, agencji rolnych i KRUS odbyła się zorganizowana przez „Tygodnik Siedlecki” debata nt. sytuacji w drobiarstwie. Dyskusja skupiał się wokół trzech głównych tematów: kondycji i organizacji branży, eksportu oraz promocji.

„Drobiarstwo to jedyna branża, w której w ciągu ostatnich 10 lat produkcja została podwojona. Są jeszcze możliwości eksportu na rynki Unii Europejskiej, ale już dziś trzeba zadbać o umożliwienie sprzedaży na rynki azjatyckie czy wschodnie. Takie prace prowadzimy. Dzięki naszym staraniom w Szanghaju w uruchamianym we wrześniu Centrum Logistycznym Xi Ciao International otwarte będzie stoisko polskie. ” – podkreślił minister.

Szef resortu zachęcał do organizowania się branży, zaprzestania konkurencji polsko – polskiej, stworzenia wspólnej atrakcyjnej oferty handlowej i promocyjnej.

Na VI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych prezentowane były najlepsze okazy bydła, koni i drobnego inwentarza. Minister Sawicki obejrzał także odbywające się po raz pierwszy na tej imprezie, pokazy i wyścigi koni.

Tegoroczna impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 400 wystawców.

Galeria zdjęć – XVI Międzynarodowe Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach

http://www.minrol.gov.pl/index.php?/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/XVI-Miedzynarodowe-Dni-z-Doradztwem-Rolniczym-w-Siedlcach

hastagi na stronie:

#dni doradztwa rolniczego siedlce 2011 #dni z doradztwem rolniczym siedlce 2011 #dni siedlec 2011 #targi rolnicze siedlce 2011 #wystawa rolnicza w siedlcach 2011

Similar Posts