Wiadomości branżowe minrol

Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

07.03.2011 Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Na przełomie lutego i marca br. minister Marek Sawicki przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Minister uczestniczył w zorganizowanych w

07.03.2011
Wizyta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Na przełomie lutego i marca br. minister Marek Sawicki przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Minister uczestniczył w zorganizowanych w Dubaju targach Gulfood 2011 oraz odbył szereg spotkań związanych z współpracą w dziedzinie rolnictwa, w szczególności z działaniami ukierunkowanymi na wzrost eksportu polskich produktów rolno-spożywczych na rynek ZEA.

Wśród przedstawicieli Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z którymi spotykał się minister Marek Sawicki byli:

* Rashid Ahmed bin Fahd Minister Wody i Środowiska ZEA;
* Sultan bin Saeed Al-Mansouri, Minister Gospodarki ZEA;
* Khalid Mohamed Sharif, Prezes Wydziału Kontroli Żywności Urzędu Miejskiego w Dubaju;
* Rashid Mohamed Al-Shariqi, Dyrektor Generalny Wydziału Kontroli Żywności Abu Dhabi;
* Abdul Rahman Saif Al Ghurair, Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Dubaju;
* Mohammed Thani Murshed Ghannam Al-Rumaithi, Prezes Izby Przemysłowo Handlowej Abu Dhabi;
* Murad Ali, Ambasador Pakistanu w ZEA.

W trakcie spotkań polski minister wyraził swoje zadowolenie z rozwoju polsko-emirackiej współpracy na szczeblu resortowym. Zdaniem Marka Sawickiego pogłębienie kooperacji w dziedzinie rolnictwa przyniesie korzyści obu stronom Podkreślił, że oferowane na ten rynek produkty rolno-spożywcze, cechują się najwyższą jakością, niezapomnianym smakiem i aromatem. Minister przypominał, że współpraca polsko-emiracka opiera się na pięknych tradycjach współpracy handlowej oraz hodowlanej koni czystej krwi arabskiej. Podkreślił, że dotychczasowa wymiana handlowa między Polską a ZEA nie odzwierciedla jej rzeczywistego potencjału, jednak wzrost wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych na rynek emiracki będzie możliwy po finalizacji rozpoczętych procedur weterynaryjnych, w szczególności:

* zatwierdzeniu wzorów weterynaryjnych świadectw zdrowia dla produktów pochodzenia zwierzęcego:świeżego mięsa drobiowego i jego produktów,

1. mięsa wołowego,
2. mleka i produktów mlecznych,
3. ryb i produktów rybnych,
4. miodu i produktów pszczelich;

* rozwiązaniu kwestii zatwierdzania zakładów – uzyskaniu informacji nt. zasad zatwierdzania zakładów mięsa białego i czerwonego oraz zakładów mleczarskich do eksportu na rynek ZEA, a także wymagań, jakie ww. zakłady muszą spełniać aby mogły prowadzić eksport swojej produkcji na wskazany rynek (strona polska przekazała stronie emirackiej listę zakładów mleczarskich zainteresowanych eksportem swoich produktów na rynek ZEA);
* rozwiązaniu kwestii uproszczenia procedur legalizacyjnych obowiązujących przy eksporcie pochodzenia zwierzęcego na rynek ZEA;
* zakończeniu uzgodnień w zakresie certyfikatu halal – zakończeniu procedur uzyskania certyfikacji przez Muzułmański Związek Religijny – strona polska jest zainteresowana realizacją stosownej misji w Polsce przez przedstawicieli Ministerstwa Wody i Środowiska ZEA, strona polska chciała uzyskać informacje, czy wymagane jest również zatwierdzenie przez urzędników ministerialnych poszczególnych zakładów zgłaszających zainteresowanie eksportem żywności do ZEA.

Ponadto Minister Marek Sawicki, podczas spotkania z Sultanem bin Saeedem Al-Mansourim, ministrem gospodarki ZEA wyraził nadzieję szybkiego podpisania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich o współpracy gospodarczej. Umowa ta możliwi powołanie wspólnej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej i podkomisji sektorowych.

2 marca br. Marek Sawicki uczestniczył w seminarium zorganizowanym w Izbie Przemysłowo Handlowej Abu Dhabi. Przedstawił zalety polskiego rolnictwa oraz możliwości współpracy i rozwoju eksportu do krajów arabskich, zwracając szczególną uwagę na kwestie związane z bardzo wysoką jakością polskich artykułów rolno-spożywczych. Przyznał, że ustalenie i uproszczenie procedur obowiązujących w wymianie handlowej ułatwi polskim i emirackim konsumentom dostęp do produktów oferowanych przez oba kraje.

Dobre tradycje współpracy Polski z krajami arabskimi, potencjał tamtejszych rynków (wielkość rynku konsumpcyjnego, siła nabywcza konsumentów, obecność cudzoziemców, niewielkie możliwości prowadzenia samodzielnej produkcji żywności) oraz relatywna bliskość geograficzna wskazują, że kraje Zatoki Perskiej stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla lokowania polskiej żywności, a wszelkie działania promocyjne skierowane na tamtejsze rynki są wysoce pożądane.

Zjednoczone Emiraty Arabskie są największym odbiorcą polskiego eksportu spośród państw arabskich. Kraj ten importuje nie tylko surowce rolnicze, lecz także inne produkty najwyższej jakości. W tym kontekście ZEA są szczególnie interesującym partnerem dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, a doskonałym sposobem do ich zaprezentowania była promocja podczas targów Gulfood 2011.

Targi Gulfood są jedną z najważniejszych imprez wystawienniczych organizowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i co roku gromadzą największą liczbę wystawców oraz zwiedzających nie tylko z obszaru Zatoki Perskiej, lecz także Afryki Północnej, Indii, Pakistanu, Egiptu, Maroka oraz Europy. W roku 2011 w targach Gulfood uczestniczyło 3800 firm w tym blisko połowa międzynarodowych. Wystawę odwiedziło ponad 55 tyś. kupców z 152 krajów świata.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało stoisko informacyjno-promocyjne, na którym prezentowana była idea Programu Poznaj Dobrą Żywność, jak również informacje na temat polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Ponadto na stoisku prezentowane były produkty pochodzące z 11 polskich firm: Gomar, SM Lazur, Bracia Urbanek, Fermy Koźlakiewicz, Browar Amber, PW Maxtop, Wieluń, SM Mlekowita, Mamut, Jawo, Solidarność. Największym zainteresowaniem cieszyły się przetwory owocowo-warzywne, mleczarskie, drób oraz mrożonki. Stoisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi było miejscem spotkań przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z odbiorcami ze strony arabskiej. Targi Gulfood 2011 były dobrą okazją do popularyzacji polskich artykułów spożywczych oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy