Małopolska Wiadomości branżowe minrol

Rozmowy o WPR z premierem Flandrii

Rozmowy o WPR z premierem Flandrii 07.03.2011 Rozmowy o WPR z premierem Flandrii Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z premierem Flandrii, ministrem gospodarki, polityki

Rozmowy o WPR z premierem Flandrii
07.03.2011
Rozmowy o WPR z premierem Flandrii Minister Marek Sawicki spotkał się dziś z premierem Flandrii, ministrem gospodarki, polityki zagranicznej, rolnictwa i obszarów wiejskich Krisem Peetersem.

Rozmowy dotyczyły przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Ministrowie uzgodnili potrzebę reformy w kierunku jej uproszczenia oraz zwiększenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa na rynkach globalnych.

W czasie spotkania ustalono potrzebę dalszej interwencji na rynku wieprzowiny oraz przedłożenie wspólnego wniosku do Komisji Europejskiej w celu podjęcia działań interwencyjnych, w tym uruchomienia dopłat do eksportu. Minister Marek Sawicki zwrócił się z prośbą o poparcie przez Belgię naszego wniosku dotyczącego przedłużenia stosowania klatek nieulepszonych w chowie kur niosek. Przedmiotem rozmów była również reforma polityki rybołówstwa.

Minister Sawicki uzyskał zapewnienie o ścisłej i konstruktywnej współpracy Belgii w czasie naszej Prezydencji. Propozycję Polski dotyczącą dalszej bliskiej współpracy, na poziomie ekspertów, w zakresie WPR po 2013 r. przyjęto z zadowoleniem.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy