Turystyka minrol

Globalne Forum ds. Krajobrazu

Wild Flowers, sxc.hu Uploaded by jaleainc

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi objęło patronatem Globalne Forum ds. Krajobrazu (ang. Global Landscapes Forum).

Forum odbędzie się w dniach 16 – 17 listopada na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie towarzyszy 19. Szczytowi klimatycznemu Narodów Zjednoczonych (COP 19), który w tym roku odbędzie się w Warszawie. Negocjacje klimatyczne mają trwać od 11 do 22 listopada.

Globalne Forum ds. Krajobrazu stanowi międzynarodową inicjatywę kilkunastu instytucji zaangażowanych w badania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Forum ma służyć wzmacnianiu roli rolnictwa i leśnictwa w ochronie klimatu oraz adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie umożliwi wymianę poglądów oraz doświadczeń na temat zrównoważonego zarządzania krajobrazem oraz roli rolnictwa wobec globalnych wyzwań powiązanych ze zmianami klimatu (np. bezpieczeństwo żywnościowe). W programie skoncentrowano się na prezentacji najnowszej wiedzy w tym zakresie.

Forum będzie gościć światowych przywódców, naukowców, liczne organizacje społeczne oraz media. Organizatorzy spodziewają się około 1200 uczestników, reprezentujących 90 krajów świata. Do udziału zaproszono 150 prelegentów oraz 250-350 głównych negocjatorów forum Konwencji Klimatycznej. Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba weźmie udział w panelu ważnych gości (ang. high level segment), w którym bedzei uczestniczyc około 10. ministrów z całego świata.

Organizatorami Globalnego Forum ds. Krajobrazu są CGIAR (Consultative Group on International Agricultural Research) oraz CIFOR (Center for International Forestry Research). CGIAR to strategiczne porozumienie jednoczące organizacje zaangażowane w badania w dziedzinie rolnictwa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Reprezentuje 12 wiodących światowych organizacji związanych z rolnictwem i rozwojem wsi, m.in.: World Farmers Organization (WFO), World Bank, International Fund for Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP) oraz Food and Agriculture Organization (FAO). CIFOR jest natomiast międzynarodową organizacja, która prowadzi badania na temat wykorzystania i zarządzania lasami w krajach mniej rozwiniętych. Reprezentuje ona 14 organizacji międzynarodowych związanych z tematyką dotyczącą lasów.

Informacje na temat programu Globalnego Forum ds. Krajobrazu dostępne są na stronie internetowej: www.landscapes.org. Również poprzez tę stronę można dokonać rejestracji, by wziąć udział w konkretnych spotkaniach w ramach Forum. Oficjalnym językiem wydarzenia będzie język angielski. Zapewniono również tłumaczenie na język polski i francuski podczas wszystkich sesji plenarnych.

http://www.minrol.gov.pl/

hastagi na stronie:

#minrol

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy