Wiadomości branżowe minrol

Nie marnuj żywności – szanuj trud rolnika!

06.02.2012 Nie marnuj żywności – szanuj trud rolnika! Rosnące potrzeby żywnościowe świata, problem niedożywienia, a przede wszystkim kwestia marnowania żywności – to główne tematy dzisiejszej

06.02.2012

Nie marnuj żywności – szanuj trud rolnika! Rosnące potrzeby żywnościowe świata, problem niedożywienia, a przede wszystkim kwestia marnowania żywności – to główne tematy dzisiejszej konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego oraz prezesa Federacji Polskich Banków Żywności Marka Borowskiego.

Impulsem do dzisiejszego spotkania było ogłoszenie na forum Parlamentu Europejskiego rezolucji „Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategia na rzecz poprawy łańcucha żywnościowego w UE”. Minister zwracając uwagę na problem podkreślił, że zdecydowanie za dużo żywności wyrzuca się do kosza. W krajach Unii Europejskiej jest to 89 mln ton, a w Polsce 9 mln ton. – To nonszalanckie, nieświadome postępowanie, to brak szacunku dla trudu rolnika, który jest producentem żywności. Trzeba zwrócić uwagę na ten problem również w kontekście rosnących potrzeb żywnościowych, za którymi coraz trudniej będzie nadążyć. Również ten aspekt zmusza nas, jako konsumentów, do racjonalnych zachowań – powiedział Marek Sawicki.

Prezes Marek Borowski, mówiąc o wadze tematu, zestawił ilość marnowanej żywności z liczbą osób żyjących poniżej progu ubóstwa. W UE jest to 79 mln, z tego 16 mln otrzymuje pomoc żywnościową. Natomiast w Polsce niechlubna liczba osób żyjących w skrajnym ubóstwie to 2 mln, w tym 1 mln osób, które Banki Żywnościowe w 2011 r. wsparły pomocą żywnościową w ilości 68 tys. ton.

Zdaniem prezesa Federacji Polskich Banków Żywności podstawowym kluczem do rozwiązania tego problemu jest zmiana mentalności poprzez edukację, która powinna dotyczyć zarówno rolników, producentów, jak i dystrybutorów, a przede wszystkim konsumentów. O tym mówi także przyjęta 19 stycznia br. przez Parlament Europejski rezolucja. – Jest to bardzo ważny dokument, który mówi o skali marnowania żywności i wzywa Komisję Europejską do przygotowania konkretnych rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie marnotrawienia żywności – poinformował Marek Borowski.

Mówiąc o zakresie działalności Banków Żywności prezes Borowski poinformował, że w Polsce organizacja ta istnieje od 20 lat, a jej misją jest przede wszystkim zapobieganie marnowaniu żywności oraz zagospodarowanie jej na cele pomocy społecznej. – Jako Banki Żywności uważamy, że żywność nie może trafiać na śmietnik, a gdyby udało się zadbać o niemarnowanie żywności wśród dystrybutorów, to organizacje pozarządowe mogłyby uratować około 300 tys. ton żywności i przekazać osobom potrzebującym – powiedział prezes Federacji.

Ponadto kolejnym, bardzo ważnym elementem działalności Banków Żywności jest funkcjonowanie Rady ds. Racjonalnego Wykorzystania Żywności, powołanej w 2011 r. Jej zadaniem jest zajęcie się badaniami, edukacją i przygotowaniem zmian prawnych. Przedsięwzięcie to, mające na celu ograniczenie do minimum marnotrawienia żywności, honorowym patronatem objął minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Zarówno minister Marek Sawicki jak i prezes Marek Borowski zgodnie podkreślili, że do osiągnięcia stanu idealnego w zakresie wykorzystywania wyprodukowanej żywności mogłaby przyczynić się zmiana prawna w zakresie przekazywania żywności na cele charytatywne przez dystrybutorów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, bez dodatkowego opodatkowania, tak jak ma to miejsce w przypadku producentów. – Byłby to kolejny krok w drodze do rozwiązania zrównano problemu marnotrawienia żywności, jak i zmniejszenia liczby osób niedożywionych. Osiągnięcie stanu idealnego w zakresie niemarnowania żywności w Europie dałoby około 4 kg żywności dziennie na jedną osobę niedożywioną. Gdybyśmy w chociaż 50. procentach ograniczyli marnotrawienie żywności w Europie, problem niedożywionych zostałby rozwiązany – powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister, w nawiązaniu do trudnych warunków atmosferycznych, zaapelował: – Zachęcam wszystkich do tego, aby żywnością, którą dysponujemy dzielić się nie tylko z ludźmi, lecz także ze zwierzętami. Szczególnie teraz, gdy warunki pogodowe są bardzo trudne.

http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy