Małopolska Wiadomości branżowe

30 września mija termin składania wniosków przez samorządy o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg

INWESTYCJE NA MAŁOPOLSKICH DROGACH 2010-09-30 30 września mija termin składania wniosków przez samorządy o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych w ramach Narodowego

INWESTYCJE NA MAŁOPOLSKICH DROGACH
2010-09-30
30 września mija termin składania wniosków przez samorządy o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podania należy składać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy ulicy Basztowej 22.

W tym roku zmienione zostały zasady oceniania samorządowych projektów. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, samorządy, których projekty będą obejmować odbudowę lub modernizację dróg zniszczonych w 2010 roku przez powódź lub osuwiska, otrzymają dodatkowo 10 punktów.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o przyznanie dotacji na pokrycie połowy kosztów inwestycji drogowych planowanych na przyszły rok. O przyznaniu dofinansowania na terenie województwa małopolskiego decydować będzie komisja powołana przez wojewodę małopolskiego, która oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Następnie Stanisław Kracik, wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na jej zaakceptowanie minister będzie miał czas do końca listopada tego roku.

W tym roku zmodernizowanych zostanie około 218 km dróg w Małopolsce. Pierwotnie do listy małopolskich inwestycji drogowych, które otrzymały dofinansowanie w roku 2010 zakwalifikowało się 25 projektów gminnych i 15 powiatowych. Po rozstrzygnięciu przetargów okazało się jednak, że udało się zaoszczędzić 13 mln zł. Umożliwiło to dofinansowanie 11 dodatkowych projektów (8 projektów gmin i 3 projektów powiatowych). Razem, dotacje na inwestycje drogowe otrzymało zatem 51 małopolskich projektów (33 projektów z gmin oraz 18 projektów z powiatów). Pozwoli to na przebudowę dodatkowych 43 km dróg.

Razem w tym roku powstanie zatem:

– prawie 92 km dróg gminnych (więcej o 18 km niż pierwotnie zakładano)
– około 126 km dróg powiatowych (więcej o 24 km).
W sumie dzięki dotacjom, które samorządy otrzymają w tym roku powstanie około 218 km zmodernizowanych dróg lokalnych w województwie małopolskim. Najdłuższy z przebudowywanych odcinków drogi powstanie w powiecie bocheńskim i będzie miał ok. 17 km. Do tej pory oddano do użytku 25 inwestycji (gminy: Słopnice, Łukowica, Szczurowa, Gołcza, Książ Wielki, Limanowa, Biecz, Wieprz, Dobra i Miasto Gorlice oraz powiat miechowski).

A to już wiesz?  sprawy w urzędzie przez Internet, Profil Zaufany ePUAP

Do 30 września samorządy mogą składać wnioski w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ulicy Basztowej 22 w pokoju 62 (parter) w godz. 7:30 – 15:30.

Informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerami telefonów Wydziału Infrastruktury: (012) 39 21 511 lub (012) 39 21 662. Pytania można zadawać również drogą mailową. Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w tym celu adres: [email protected]

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU:

do 30.09.2010 r. – nabór wniosków na rok 2011
do 30.10.2010 r. – rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie; ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków
do 07.11.2010 r. – zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list rankingowych
do 14.11.2010 r. – rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie
do 28.11.2010 r. – zatwierdzenie list rankingowych przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej
do 31.03.2011 r. – rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2011 r.
do 15.11.2011 r. – realizacja inwestycji 2011 r.
do 30.11.2011 r. – rozliczenie inwestycji 2011 r.

http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=6374

hastagi na stronie:

#projekty unijne dla szkół 2011 #do kiedy składamy wniosek odotacje unijne #terminy składania wniosków o dotacje unijne 2011

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy