Małopolska Wiadomości branżowe

Agro Ekspres – w I kw. 2010 r. najlepsza sprzedaż w historii

Agro Ekspres – oferowany przez Bank BGŻ kredyt w rachunku bieżącym dla rolników będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych – osiągnął po I kw. 2010 r. rekordowe wyniki sprzedażowe. Na koniec marca kwota udzielonych kredytów  wynosiła ponad 1 mld zł, a liczba kredytów przekroczyła 13 tys.


W samym tylko marcu bank udzielił prawie 400 nowych kredytów na kwotę ponad 42 mln zł. To wzrost o 33 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Od wprowadzenia w kwietniu 2006 r. produkt ten cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem klientów.


 – Taką wysoką pozycję na rynku zawdzięczamy dwóm czynnikom: prostocie produktu  oraz szybkiemu procesowi jego udzielania – powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu. Kredyt przyznawany jest rolnikom według  przejrzystych zasad, które klient zna już na etapie  składania wniosku  i które nie zmieniają się w trakcie trwania umowy kredytu zawieranej aż do 5 lat. Bartosz Urbaniak podkreśla, iż  tak wysokie wyniki  Bank osiąga przede wszystkim dzięki specjalistom sprzedającym produkt, ich zaangażowaniu oraz posiadanej wiedzy o produkcji rolniczej.

Kredyt Agro Ekspres jest udzielany w rachunku bieżącym, w postaci linii kredytowej, rolnikom indywidualnym posiadających gospodarstwo rolne. Kredyt można zaciągnąć maksymalnie na 5 lat bez zbędnych formalności, nawet w ciągu jednego dnia. Jego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości rolnej. Maksymalna kwota kredytu to milion złotych. Kredyt może zostać przeznaczony na finansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zakup sprzętu rolniczego lub spłatę zadłużenia w innych bankach. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej ustalanej jako suma stawki referencyjnej WIBOR 3 M i marży Banku.

Similar Posts