Wiadomości branżowe minrol

Nowe możliwości inwestycyjne i bezpieczeństwo na wsi

Nowe możliwości inwestycyjne i bezpieczeństwo na wsi 29.09.2011 Nowe możliwości inwestycyjne i bezpieczeństwo na wsi Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, a także

Nowe możliwości inwestycyjne i bezpieczeństwo na wsi

29.09.2011

Nowe możliwości inwestycyjne i bezpieczeństwo na wsi Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, a także działania KRUS w zakresie zwiększania bezpieczeństwa dzieci na wsi, były głównymi tematami dzisiejszej konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego, z udziałem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza.

Jednak w pierwszej kolejności minister Marek Sawicki nawiązał do wczorajszej debaty na forum Parlamentu Europejskiego, która dotyczyła między innymi unijnej pomocy dla najuboższych.

– W ramach naszego Przewodnictwa w Radzie UE podjęliśmy temat, który od 2008 roku przerzucany był z Prezydencji na Prezydencję. Mniejszość, 6 państw unijnych, blokuje możliwość rozdawania najuboższym żywności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. My postanowiliśmy zmierzyć się z tym tematem, ponownie podjąć dyskusję i doprowadzić do rozwiązania tej ważnej dla unijnych obywateli kwestii – powiedział minister.

W nawiązaniu do tematów przewodnich konferencji prasowej Marek Sawicki poinformował o trwających naborach w dwóch ważnych działaniach dotyczących mikroprzedsiębiorczości oraz budowania mikrobiogazowni w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”. Ponadto poinformował o ogłoszonym dziś przez ARiMR naborze w działaniu „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. – W ramach tego naboru chcemy wesprzeć przede wszystkim konsolidujące się podmioty w obszarze przetwórstwa rolno-spożywczego – podkreślił minister.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, informując o szczegółach naboru, który ruszy 20 października, powiedział: – Mamy ponad pół miliarda złotych do rozdysponowania wśród przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej i grup producentów rolnych, którzy poprzez nowe inwestycje zamierzają poprawić swoją konkurencyjność na rynku.

Pomoc w pierwszej kolejności będzie adresowana do: podmiotów skonsolidowanych, czyli do zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, które powstały w wyniku połączenia kilku podmiotów, np. spółdzielni czy spółek i działają na rynku nie dłużej niż od 1 czerwca 2009 r.; oraz centrów dystrybucji powstałych nie wcześniej niż 1 czerwca 2009 r, które zajmują się handlem hurtowym produktami rolnymi i zostały utworzone przez przedsiębiorców z branży przetwórstwa rolno-spożywczego działających co najmniej od 1 stycznia 2007 r. – Preferowanie właśnie takich inicjatyw gospodarczych wynika z potrzeby wsparcia procesów konsolidacji polskiego sektora rolno-spożywczego, by zgodnie z zasadą „duży może więcej”, mógł on zwiększyć produkcję, poprawić jakość wytwarzanych produktów oraz zwiększyć swoją siłę konkurencyjną na rynkach ­– wyjaśnił prezes Kołodziej.

Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz jej wysokości znaleźć można na stronie internetowej ARiMR.

Obecny na dzisiejszej konferencji prezes KRUS Henryk Smolarz zaprezentował najnowszą inicjatywę Kasy, związaną z promocją zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych, skierowaną do dzieci. Jest nią I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpiecznie na wsi”, objęty honorowym patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego.

– Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, prace nadesłało ponad 25 tysięcy dzieci z 1741 szkół. Wręczając nagrody minister żartował, że dzięki konkursowi zyskaliśmy 25 tysięcy młodych „inspektorów pracy”. A to przecież nie jedyne efekty tej inicjatywy. Uczestnictwo w konkursie uwrażliwiło nie tylko dzieci, lecz także ich rodziców i opiekunów na zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu osób wykonujących prace rolnicze i zabaw w otoczeniu warsztatu pracy rolniczej – podkreślił prezes KRUS.

Warto podkreślić, że wszystkie działania, na rzecz zwiększania świadomości rolników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, podejmowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zaowocowały już 50% spadkiem nieszczęśliwych wypadków.

Ostatnio doceniona została również działalność KRUS-u w zakresie informatyzacji. Prezes Smolarz zaprezentował wyróżnienie „Lider informatyki”, które instytucja otrzymała w ramach konkursu organizowanego przez Computer World, w kategorii sektor publiczny, jako jedna z dwóch instytucji publicznych.

Minister Marek Sawicki na zakończenie przypomniał o trwającej kampanii BezpieczneWarzywa.pl i zachęcił do spożywania polskich, zdrowych i smacznych, a przede wszystkim bezpiecznych warzyw i owoców.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy