Wiadomości branżowe minrol

Zakaz połowów śledzi 14.11.2011

Zakaz połowów śledzi 14.11.2011 10 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w

Zakaz połowów śledzi
14.11.2011

10 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego (Dz. U. Nr 240, poz. 1433).

Regulacja ta związana jest z dużą intensywnością połowów śledzia stada centralnego (podobszary 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego), w związku z którą ogólna kwota połowowa tego stada została wyczerpana, zatem od dnia 15 listopada 2011 r. do końca 2011 r. obowiązywać będzie całkowity zakaz połowów tego stada dla polskich rybaków.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy