Zakaz połowów śledzi 14.11.2011

Zakaz połowów śledzi
14.11.2011

10 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia zakazu prowadzenia połowów śledzia w podobszarach 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego (Dz. U. Nr 240, poz. 1433).

Regulacja ta związana jest z dużą intensywnością połowów śledzia stada centralnego (podobszary 25 – 27, 28.2, 29 i 32 Morza Bałtyckiego), w związku z którą ogólna kwota połowowa tego stada została wyczerpana, zatem od dnia 15 listopada 2011 r. do końca 2011 r. obowiązywać będzie całkowity zakaz połowów tego stada dla polskich rybaków.

Authors

Related posts

Top