Małopolska Wiadomości branżowe

Biogaz i agroturystyka, czyli ekologia i dodatkowe dochody

Biogaz i agroturystyka, czyli ekologia i dodatkowe dochody
05.09.2011
Biogaz i agroturystyka, czyli ekologia i dodatkowe dochody Pod takim tytułem odbyła się dziś wspólna konferencja prasowa ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja.

Rozpoczynając konferencję minister odniósł się do wypowiedzi dotyczących płatności bezpośrednich.

„Płatności systematycznie rosną. W latach 2006 – 2007 było to 7,5 – 8 mld złotych wypłaconych rolnikom, a za rok ubiegły było to 12,5 mld złotych. Chcemy doprowadzić do pełnego wyrównania płatności i podejmujemy cały czas kroki w tym kierunku” – powiedział minister Marek Sawicki i dodał, że „przez cztery lata pracy w resorcie rolnictwa nie znalazłem ani jednego dokumentu potwierdzającego, że ci, którzy tak dzisiaj krzyczą o wyrównaniu płatności zrobili cokolwiek w tym kierunku”.

Minister poinformował również o rozpoczęciu przez Agencję Rynku Rolnego wypłat rekompensat dla producentów warzyw, którzy ponieśli straty w wyniku epidemii e.coli. Polska otrzymała na to środki w wysokości 46,3 mln euro. Wnioski o rekompensaty złożyło 4 700 producentów.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” to działanie bardzo istotne dla polskiej wsi, to istotny element rozwoju obszarów wiejskich – podkreślił szef resortu.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej zwrócił uwagę, że działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest jednym z 23 działań realizowanych przez agencję w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Działanie to znajduje się w osi III – Poprawa jakości życia na wsi.

Tegoroczny nabór odbywa się w dwóch terminach:

I – od 27 września do 14 października br. – dotyczy tylko wniosków w sprawie produkcji biogazu oraz wytwarzania z niego energii elektrycznej,

II – od 17 października do 4 listopada br. – dotyczy pozostałych działań podejmowanych w ramach ponad 400 punktów w klasyfikacji działalności gospodarczej.

Dofinansowanie w ramach działania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku rolników, którzy ponieśli szkody w wyniku klęsk żywiołowych jest to poziom 80%.

W ramach I naboru maksymalna suma dofinansowania wynosi 500 tys. złotych, a w przypadku II naboru jest to 100 tys. złotych.

http://www.minrol.gov.pl/

Similar Posts