Wiadomości branżowe Zdrowie

WOLNE MIEJSCA W OŚRODKACH REHABILITACYJNYCH

WOLNE MIEJSCA W OŚRODKACH REHABILITACYJNYCH
2010-09-29
Jeszcze ok. 180 osób z chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym oraz autyzmem może skorzystać z dwutygodniowego pobytu rehabilitacyjnego w ośrodku w Woli Batorskiej i w Wadowicach. Stanisław Kracik, wojewoda małopolski zachęca do skorzystania z tej formy pomocy. Dzięki niej opiekunowie osób chorych będą mieli czas na załatwienie własnych życiowych spraw.

Wojewoda Małopolski kontynuuje program opieki krótkoterminowej nad osobami ciężko chorymi i niepełnosprawnymi. W tym roku w sumie 345 osób z Małopolski może skorzystać z dwutygodniowych pobytów rehabilitacyjnych. – Jest to pomoc dla rodzin oraz opiekunów, którzy najczęściej w ogóle nie mają czasu dla siebie, ponieważ o swoich najbliższych dbają przez 24 godziny na dobę – twierdzi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski.

– Nie mają czasu nawet na załatwienie tych najistotniejszych spraw, np. zdrowotnych. Uważam, że ludzie, którzy biorą na siebie ciężar opieki nad ciężko chorymi w domu, są godni największego szacunku dlatego zachęcam do skorzystania z tej formy pomocy. Małopolski Urząd Wojewódzki przeznaczył na dofinansowanie tego programu w tym roku 276 tys. zł. Stanowi to 800 zł na dwutygodniowy pobyt dla jednej osoby. Część kosztów, od 400 zł do 500 zł, finansują rodziny. Dzięki programowi opieki krótkoterminowej opiekunowie osób chorych i niepełnosprawnych uzyskają czas niezbędny na załatwienie ważnych życiowych spraw np. pobyt w szpitalu, czy nawet na odpoczynek.

Małopolski Urząd Wojewódzki wyłonił dwie placówki, które biorą udział w programie. Turnusy opiekuńcze odbywają się w Centrum Rehabilitacyjno – Pielęgnacyjnym dla chorych na stwardnienie rozsiane „Ostoja” w Woli Batorskiej, które przyjąć może 180 osób oraz w Domu Pielęgnacyjnym im. dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach, który dysponuje 165 miejscami. Do ośrodków przyjmowane mogą być osoby wyłącznie z chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym oraz z autyzmem. Program realizowany jest od 15 czerwca do 31 grudnia w placówce w Woli Batorskiej, a do 15 grudnia w Wadowicach.

Podczas dwutygodniowego pobytu na turnusach uczestnikom zapewniona zostanie całodobowa opieka, wyżywienie, pomoc medyczna, rehabilitacja.

Uruchomiony przez wojewodę małopolskiego program opieki krótkoterminowej nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, które na stałe pozostają pod opieką własnych rodzin, funkcjonuje w Małopolsce od 2008 roku. Wówczas udało się przygotować 100 miejsc w czterech małopolskich placówkach. Wojewoda wówczas przeznaczył na program opieki krótkoterminowej ok. 87 tys. zł. Natomiast w ubiegłym roku przygotowano 473 miejsca w siedmiu placówkach, a na dofinansowanie przeznaczono ok. 440 tys. zł.

Program finansowany jest z budżetu wojewody małopolskiego ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy, mogą zgłaszać się do organizatorów:

Fundacja Na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5
31 – 133 Kraków
Kontakt: Monika Świtniewska, tel. 012 422 28 11
Stowarzyszenie im. dr. Edmunda Wojtyły w Wadowicach
ul. Barska 17
43 – 100 Wadowice
Kontakt: tel. 033 873 55 33, 033 823 56 45
Prezes stowarzyszenia Stanisława Wodyńska, tel. 604 510 960
Kierownik projektu Teresa Szczurek, tel. 504 356 519
O ostatecznym zakwalifikowaniu osoby decydują organizatorzy.

http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=6371

Similar Posts