Wiadomości branżowe

Informacja pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Ważna informacja:

Informacja

pomocy dla osób poszkodowanych

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej (znak: PS.II.9016-28-23-10 z dnia 1.06.2010 r.) do dnia 9 czerwca 2010 r. gmina została zobowiązana do złożenia kompletnego wniosku dotyczący przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych w wysokości do 6 000 zł w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w maju 2010r. Po tym terminie Wojewoda Małopolski kończy prace związane z rozpatrywaniem wniosków gmin o przyznanie zasiłków celowych w wysokości do 6 000 zł dla poszkodowanych rodzin, które ucierpiały w maju 2010 r.

W związku z powyższym ustalono ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy w związku ze stratami powstałymi w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w miesiącu maju 2010r.

Ostateczny termin składania wniosków

18 czerwiec 2010r.

Wszystkie wnioski, które zostaną złożone do w/w terminu będą rozpatrywane na bieżąco a ewentualne zasiłki celowe na pokrycie powstałych szkód będą pokrywane w miarę możliwości ze środków budżetu gminy.

Jednocześnie, informujemy, że gmina będzie miała możliwość złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę jednorazowych zasiłków celowych w wysokości do 6 000 zł ale wyłącznie w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w czerwcu 2010 r.

Mając na uwadze powyższą możliwość, osoby które poniosły szkody w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w miesiącu czerwcu 2010 r. powinny jak najszybciej złożyć wniosek.

Przypominamy, iż powyższe wnioski powinny zostać złożone bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia jak również powinny dotyczyć strat powstałych w gospodarstwach domowych (budynki mieszkalne). Podstawą do określenia wysokości strat będzie protokół komisji szacującej szkody natomiast podstawą do określenia wysokości przyznanej pomocy będzie przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w wyniku którego dokonywać będzie się oceny czy rodzina znalazła się w trudnej sytuacji, w które nie może zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparci o posiadane środki własne.

Wójt Gminy Czernichów

mgr Szymon Łytek

źródło: http://www.czernichow.pl/str/index.php?option=com_content&task=view&id=947&Itemid=1

Similar Posts