Wiadomości branżowe minrol

Wspieranie biopaliw na rzecz zrównoważonej energii i środowiska

Wspieranie biopaliw na rzecz zrównoważonej energii i środowiska

[Data: 2011-12-19]

Europejczycy wierzą w zrównoważone środowisko, a sposobem na zapewnienie jego przyszłości jest promowanie i budowanie źródeł energii opartych na biomasie odpadowej. Cel ten jest wspierany przez projekt BIOBOOST (Energia oparta na biomasie pośrednikiem w zwiększaniu produkcji biopaliw). Mający rozpocząć się wraz z początkiem 2012 r. projektu BIOBOOST, poświęcony będzie opracowaniu nowych nośników energii, generujących wysokoenergetyczne produkty pośrednie z biogennych odpadów, ocenie zgodności z zasadami ochrony środowiska i optymalizacji łańcuchów logistycznych. Partnerzy BIOBOOST pomogą ostatecznie w zwiększeniu wykorzystania biomasy i odpadów w całej Europie. Projekt uzyskał dofinansowanie na kwotę 5,1 mln EUR z tematu “Energia” Siódmego Programu Ramowego (7PR).

Pracujący pod kierunkiem Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT) w Niemczech zespół BIOBOOST zajmie się przekształcaniem biomasy odpadowej w nośniki energii do produkcji wysokiej jakości paliw i chemikaliów, nadających się do silników oraz do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Prace będą uzupełnieniem koncepcji bioliq(R) instytutu KIT, która stawia sobie za cel produkcję nowych paliw do silników Diesla i Otto z odpadów biogennych, takich jak słoma. “Ze względu na większy dostęp do użytecznych odpadów i szersze spektrum zastosowania nośników energii, projekt ten doskonale wpisuje się w nasze przedsięwzięcie bioliq(R) w Karlsruhe” – zauważa dr Ralph Stahl z Instytutu Badań i Technologii Katalizy (IKFT) przy KIT. “Obydwa projekty w idealny sposób będą czerpać korzyści z siebie nawzajem.”

Zespół wykorzysta odpady biogenne do produkcji różnorodnych, wysokoenergetycznych produktów pośrednich. Naukowcy przetestują i ocenią je również na przykład pod kątem ich użyteczności w procesie bioliq(R). Oprócz BioSynCrude(R) produkowanego poprzez pirolizę błyskową w procesie bioliq(R), projekt BIOBOOST skoncentruje się na wytwarzaniu, optymalizacji i ocenie również innych produktów, a także na ewaluacji wydajności ekonomicznej całego procesu. Działania te pomogą partnerom projektu w dążeniu do zwiększenia wykorzystania biomasy i odpadów w przyszłości.

Konsorcjum BIOBOOST stawi czoła temu problemowi w kilku etapach. Najpierw naukowcy skupią swoje działania na koncentracji energii, bowiem biomasa odpadowa (np. słoma) jest rozproszona przestrzennie i zawiera niewielkie ilości energii. Odpady biogenne są przekształcane na koks i ropę w zdecentralizowanych obiektach za pomocą pirolizy lub koksowania. Produkty są mieszane, aby powstały wysokoenergetyczne materiały pośrednie, zawierające do 90% energii przechowywanej w biomasie. Nośniki energii można poddawać dalszemu przetwarzaniu po przeniesieniu ich do centralnej lokalizacji, gdzie są wykorzystywane na dużą skalę. Transport realizowany jest w sposób jak najbardziej opłacalny.

Prócz wytwarzania paliwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb, takiego jak benzyna, paliwo lotnicze czy olej napędowy, zespół BIOBOOST przyjrzy się produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów, a mianowicie propylenu, metanolu i etylenu.

Projekt BIOBOOST, którego zakończenie zaplanowano na 2015 r., zgromadził ekspertów z Austrii, Finlandii, Grecji, Holandii, Niemiec i Polski.

Więcej informacji:

Karta informacji o projekcie BIOBOOST w serwisie CORDIS – proszę kliknąć:
tutaj:

Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT):
http://www.kit.edu/english/

Teksty pokrewne: 33715

Kategoria: Projekty
Źródło danych: Instytut Technologii w Karlsruhe (KIT)
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych z Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT)
Indeks tematyczny: Biopaliwa; Koordynacja, wspólpraca; Oszczednosc energii; Badania Naukowe

RCN: 34152

europa.eu

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #3f 3f   #jako   #jest   #przepisy   #sawicki