Ciekawostki Wiadomości branżowe

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników za 2012 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników za 2012 r.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników za 2012 r. 03.02.2012 Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i domowników za 2012 r.
03.02.2012
Zgodnie z ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., która weszła w życie od dnia 1 lutego 2012 r., składka zdrowotna wynosi 1 zł miesięcznie za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych od każdej osoby ubezpieczonej w gospodarstwie rolnym (rolnika, małżonka rolnika, domownika). Składki przez rolników będą opłacane od II kwartału tego roku, tj. od kwietnia 2012 r., w terminach opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Za ubezpieczonych w gospodarstwach rolnych do 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych, składka będzie opłacana przez KRUS ze środków budżetu państwa.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych będą opłacać składki zdrowotne za siebie i za każdą osobę ubezpieczoną w ich gospodarstwie rolnym z własnych środków. Dla przykładu w gospodarstwie o powierzchni 7 ha przeliczeniowych użytków rolnych, składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 7 zł za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu pracy w tym gospodarstwie rolnym.

Ustawa przewiduje ponadto, że za rolników prowadzących działalność rolniczą wyłącznie w dziale specjalnym lub dziale specjalnym w połączeniu z gospodarstwem rolnym opłacana będzie jedna składka od dochodu z działu specjalnego nie mniej niż 9% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w roku 2012 ta kwota wyniesie około 135 zł miesięcznie). Natomiast za domowników pracujących w działach specjalnych produkcji rolnej składka odprowadzana będzie:

od podstawy wymiaru wynoszącej 33,4 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (około 109 zł miesięcznie), gdy mamy do czynienia wyłącznie z pracą w dziale specjalnym,
od wielkości gospodarstwa rolnego, gdy mamy do czynienia z pracą łączoną – w dziale specjalnym i gospodarstwie rolnym.

Ustawa ma obowiązywać do końca 2012 r.

Przedmiotowe rozwiązanie stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 października 2010 r., w którym Trybunał orzekł niekonstytucyjność dotychczasowych rozwiązań w zakresie finansowania ubezpieczenia zdrowotnego rolników i domowników.

A to już wiesz?  Dofinansowanie do kolektorów słonecznych

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego rolników, znajdują się na stronie internetowej BIP Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce Informacje branżowe, Zabezpieczenie społeczne rolników. http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=1760&LangId=0

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy