Wiadomości branżowe

Przedsiębiorcy z woj. małopolskiego oczekują dużej poprawy perspektyw gospodarczych w obecnym roku.

Zgodnie z wynikami 4 już Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm przedsiębiorcy z województwa małopolskiego oczekują dużej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Na tle województwa, przedsiębiorcy z podregionów krakowskiego i nowosądeckiego wiążą największe nadzieje z 2014 rokiem. Bardziej sceptyczni są przedsiębiorcy z tarnowskiego i oświęcimskiego. Ogólny

Zgodnie z wynikami 4 już Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm przedsiębiorcy z województwa małopolskiego oczekują dużej poprawy swojej sytuacji gospodarczej. Na tle województwa, przedsiębiorcy z podregionów krakowskiego i nowosądeckiego wiążą największe nadzieje z 2014 rokiem. Bardziej sceptyczni są przedsiębiorcy z tarnowskiego i oświęcimskiego. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm jest niższy od średniej dla Polski.

Małopolskie mikro i małe firmy zarówno ubiegły rok, jak i perspektywy obecnego roku oceniają gorzej niż przedsiębiorcy z całej Polski. Ogólny wskaźnik koniunktury za ubiegły rok, dla całego kraju wyniósł 89,5 pkt, natomiast dla województwa małopolskiego 88,2 pkt. Oczekiwany poziom wskaźnika na 2014 r. wynosi dla Polski 97,8 pkt. natomiast dla małopolskiego 97,1 pkt. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z podregionów krakowskiego i nowosądeckiego, którzy najbliższym 12 miesiącom przyznali odpowiednio po 98,0 pkt i 99,8 pkt. Oczekiwany poziom wskaźnika na 2014 r. dla podregionu tarnowskiego to 96,4 pkt., a podregionu oświęcimskiego 95,1 pkt.

Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego gorzej niż ich koledzy w kraju ocenili badane obszary. Jedyne wyjątki stanowią oczekiwanie na zapłatę, dostępność do finansowania i zatrudnienie, gdzie wynik jest zbliżony do średniej krajowej.  Widać jednak znaczącą poprawę nastrojów w stosunku do ubiegłego roku – wynik ostatniego badania jest aż o 5 punktów wyższy od badania z roku 2012. W podregionie nowosądeckim średni wskaźnik przyjął najwyższą wartość w historii badania – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Inwestycje w firmach w ubiegłym roku były prowadzone rzadziej (36%) niż średnio w Polsce (40%). Zgodnie z deklaracjami przedsiębiorców poziom inwestycji w 2014 r. w województwie małopolskim obniży się do 30% i będzie nieco niższy niż średnio w Polsce (32%). Widać wyraźne różnice pomiędzy podregionami. W podregionie oświęcimskim 43% przedsiębiorców prowadziło inwestycje w ubiegłym roku, na kolejnych miejscach uplasowały się podregiony krakowski i tarnowski, gdzie inwestowało odpowiednio 38% i 37% przedsiębiorców. Najmniej, bo 30% przedsiębiorców, inwestowało w podregionie nowosądeckim. W 2014 r. sytuacja ma się diametralnie odwrócić. To nowosądeccy przedsiębiorcy (37%) deklarują największą chęć inwestowania. Ilość inwestujących przedsiębiorców w podregionie krakowskim nieznacznie się obniży (do 36%), natomiast o 5 pkt. proc. spadnie ilość inwestujących w tarnowskim (do 32%). Stawkę zamknie, najlepszy w ubiegłym roku, podregion oświęcimski, gdzie w 2014 r. inwestycje ma w planach tylko 24% przedsiębiorców, co będzie oznaczało spadek o 19 pkt. proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W zakresie innowacyjności produktowej, Małopolska nie odbiega od średniej dla kraju. W województwie w ubiegłym roku najbardziej wybijały się podregiony nowosądecki (28% przedsiębiorców wdrożyło innowacje produktowe) i tarnowski (26%) oraz miasto Kraków (27%).  W tym roku najlepsi pod względem innowacyjności mają być przedsiębiorcy z oświęcimskiego i tarnowskiego (po 31%), Krakowa (28%), a dalej z krakowskiego (18%) i nowosądeckiego (16%).

Raport Banku Pekao bada również bariery stojące przed przedsiębiorstwami. Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera). W Małopolsce przedsiębiorcy częściej niż średnio w kraju zwracają uwagę na wysokość podatków (3,82 pkt.), koszty pracy (3,72 pkt.), obciążenia biurokratyczne (3,34 pkt.) i niską rentowność działalności (3,04 pkt.).

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Pekao był eksport. 5% mikro i małych firm z Małopolski eksportuje swoje produkty zagranicę. To mniej niż średnio w kraju, gdzie swoje produkty poza granicami Polski sprzedaje średnio 7% przedsiębiorców. Najbardziej aktywny w działalności eksportowej w ubiegłych 12 miesiącach był podregion tarnowski (8% przedsiębiorców). W pozostałych podregionach eksportowało 4-5% przedsiębiorców. Patrząc na następne 12 miesięcy, widać zdecydowany wzrost aspiracji eksportowych wśród przedsiębiorców z podregionu nowosądeckiego (16% firm). Eksportować zamierza również więcej przedsiębiorców z Krakowa (liczba eksporterów wśród firm wzrośnie z 5% na 8%). W pozostałych podregionach liczba eksporterów pozostanie na niezmienionym poziomie. Główne zagraniczne rynki zbytu dla małopolskich firm to: Niemcy (37% eksporterów), Węgry (32%), Słowacja (26%), Austria i Czechy (20%), Wielka Brytania i Irlandia (17%), kraje skandynawskie i Holandia(14%).

– Coraz więcej małopolskich firm, szczególnie z podregionu nowosądeckiego zamierza rozwijać się poprzez eksport. Współpraca z zagranicznymi partnerami z pewnością poprawi sytuację tych firm. Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Bank Pekao wynika, że firmy, które eksportują, są bardziej innowacyjne, więcej inwestują w rozwój i nowe technologie, co przekłada się na ich wyższą konkurencyjność – mówi Tomasz Kierzkowski z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu jest eksport.

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4 kwartału 2013 r. na poziomie 18,6%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 5000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy