Wiadomości branżowe minrol

Konkurs na przepis kulinarny

Konkurs na przepis kulinarny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Centrum Doradztwa Rolniczego

w Brwinowie Oddział w Krakowie

zapraszają do uczestnictwa w I edycji Ogólnopolskiego konkursu dla średnich szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się uczniowie średnich szkół gastronomicznych tj. techników oraz zasadniczych szkół zawodowych kształcących w zawodach gastronomicznych, którzy stworzą autorski przepis kulinarny uwzględniający co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny zarejestrowany lub aplikujący o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Konkurs przeprowadzony będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie spośród nadesłanych prac, spełniających wymagania formalne, zostanie wyłonionych 10 najwyżej ocenionych przepisów kulinarnych, które zostaną zakwalifikowane do Finału. W drugim etapie nastąpi ostateczny wybór zwycięskich przepisów kulinarnych na podstawie oceny potraw przygotowanych w oparciu o wyłonione w Półfinale przepisy. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody/upominki oraz dyplomy.

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres:

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie
ul. Meiselsa 1
31-063 Kraków
z dopiskiem „KONKURS KULINARNY”.

Termin składania zgłoszeń upływa 29 czerwca 2012 r., decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (www.cdr.gov.pl, www.cdr.gov.pl/krakow, www.produktyregionalne.edu.pl).

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z:

Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie: Klaudia Kieljan, tel. 12 424 05 13, e–mail: [email protected] – informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia konkursu;

Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi: tel. 22 623 27 96, 22 623 15 54, e–mail: [email protected] – dodatkowe informacje na temat produktów regionalnych lub tradycyjnych wymaganych do uwzględnienia w zgłaszanym do konkursu przepisie kulinarnym.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Do pobrania:

1. Regulamin Konkursu (.pdf 205,03 kB)

2. Załącznik nr 1 (.doc 87,50 kB) – Formularz zgłoszeniowy

3. Załącznik nr 2a (.doc 74,50 kB) – Oświadczenie pełnoletniego uczestnika konkursu

4. Załącznik nr 2b (.doc 77,00 kB) – Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika konkursu

5. Załącznik nr 3 (.doc 74,00 kB) – Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w konkursie

6. Załącznik nr 4 (.doc 75,50 kB) – Oświadczenie uczestnika konkursu zobowiązujące do zawarcia umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

7. Załącznik nr 5 (.doc 80,00 kB) – Umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

8. Załącznik nr 6 (.doc 74,00 kB) – Zgoda przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na zawarcie umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

9. Załącznik nr 7 (.doc 74,50 kB) – Zasady i kryteria oceny przepisów kulinarnych

http://www.minrol.gov.pl/

Similar Posts