Ciekawostki Wiadomości branżowe

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
31.01.2012

W Terenowym Zespole Doradczym, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w Pułtusku odbyło się 31 stycznia seminarium poświęcone przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Uczestnikami seminarium byli: rolnicy, samorządowcy i mieszkańcy wsi. Ideą spotkania było propagowanie przedsiębiorczości, jako szansy rozwoju obszarów wiejskich.

W seminarium brał również udział podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, który powiedział, że tereny wiejskie stają się atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia nowych stanowisk pracy także poza rolnictwem. Stwarza to mieszkańcom wsi możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów – podkreślił wiceminister i dodał, że warunki środowiskowo – przyrodnicze powiatu pułtuskiego dają duże możliwości rozwoju agroturystyki. Rzeką Narew wiedzie tędy naturalny trakt wodny do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i na Pojezierze Augustowskie. Są tu lasy rozległej Puszczy Białej, rezerwaty przyrody i malownicze krajobrazy, które zachęcają do turystyki rowerowej, pieszej i wodnej – zaznaczył wiceminister Nalewajk.

Podczas dyskusji podsekretarz stanu odpowiedział na wiele pytań dotyczących pozyskiwania funduszy na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, a także wspólnej polityki rolnej po roku 2013.

http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy