Wiadomości branżowe

24 września odbyła się AgroKonferencja Banku BGŻ

"Zielona energia - jak bezpiecznie inwestować w odnawialne źródła energii" - pod takim hasłem odbyła się 24 września w hotelu Sofitel we Wrocławiu piąta doroczna konferencja Banku BGŻ . Patronem merytorycznym i medialnym wydarzenia

“Zielona energia – jak bezpiecznie inwestować w odnawialne źródła energii” – pod takim hasłem odbyła się 24 września w hotelu Sofitel we Wrocławiu piąta doroczna konferencja Banku BGŻ . Patronem merytorycznym i medialnym wydarzenia była Dziennik Gazeta Prawna.


W konferencji wzięło udział ok. 120 uczestników. Celem corocznej konferencji było zwrócenie uwagi na działalność Banku w obszarach istotnych dla swoich klientów, umożliwienie im spotkania i merytorycznej dyskusji z przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucji samorządu gospodarczego. Tegoroczna dyskusja skierowana była do przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych przyszłością tej jednej z najszybciej rozwijających się dziedzin biznesu wykorzystującego surowce naturalne w zgodzie z coraz wyższymi wymogami ochrony środowiska.


Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji prof. Danuty Hübner pt. Jak Unia Europejska będzie stymulować produkcję „zielonej energii” w przyszłości? Czy będą środki na jej rozwój? Następnie Iwona Gawłowska z Ministerstwa Gospodarki omówiła kwestię wykorzystania odnawialnych źródeł energii w perspektywie roku 2020. Później prof. Jan Popczyk zaprezentował ile i jakiej energii będzie potrzebowała Polska za 5 i 10 lat. Następnie wiceprezes Banku BGŻ Witold Okarma przedstawił możliwości finansowania projektów OZE. Na zakończenie tej części spotkania Artur Zdybicki z Polenergii zaprezentował słuchaczom, które źródła OZE są najbardziej perspektywiczne.


 – Jesteśmy przekonani, że inwestycje w zieloną energię mają przyszłość. Bank BGŻ już od kilku lat  stara się uczestniczyć w finansowaniu projektów ekologicznych – powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu. Mamy ambicję, by stać się bankiem wiodącym w finansowaniu tego typu inwestycji w  Polsce, a jeżeli przy okazji przyczynimy się do upowszechnienia postaw proekologicznych, będzie to niewątpliwie wartością dodaną – dodał Bartosz Urbaniak.


W drugiej części AgroKonferencji przeprowadzony został panel dyskusyjny na temat: „Zielona energia – zyski, koszty i ryzyko. Więcej energii odnawialnej, ale jakim kosztem?”. Całość spotkania moderował Krzysztof Bień, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy