Wiadomości branżowe minrol

Europejski Dzień w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

Europejski Dzień w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
31.08.2011
Europejski Dzień w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Wczoraj, w godzinach popołudniowych odbyła się wideokonferencja polskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego z przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim Paolo De Castro.

Podczas rozmowy minister Sawicki zaproponował zorganizowanie całodniowej debaty unijnych ministrów rolnictwa oraz posłów z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (COM AGRI) Parlamentu Europejskiego nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r.

Proponowany termin debaty to pierwsza dekada listopada, tuż po ogłoszeniu przez Komisję Europejską pakietu legislacyjnego dotyczącego WPR po 2013r.

Szef COM AGRI odniósł się bardzo entuzjastycznie do pomysłu polskiego ministra rolnictwa. Wydarzenie to będzie pierwszym tego rodzaju spotkaniem, na którym przedstawiciele Rady oraz Parlamentu Europejskiego będą wspólnie wyrażali swoje opinie i propozycje na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej.

Minister Marek Sawicki zaproponował także specjalne spotkanie – trilog z Przewodniczącym COM AGRI PE, Paolo De Castro oraz Komisarzem ds. Rolnictwa, Dacianem Ciolosem przy okazji nieformalnej Rady Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), która będzie odbywała się w dniach 11-13 września we Wrocławiu.

Minister Sawicki chce wspólnie wypracować harmonogram prac dla najważniejszych spraw dla unijnego rolnictwa omawianych zarówno w Radzie, Parlamencie Europejskim, jak i Komisji Europejskiej. Do najważniejszych zagadnień, nad którymi toczyć się będą prace należą: reforma Wspólnej Polityki Rolnej, pakiet jakościowy, dostosowanie do Traktatu z Lizbony oraz pakiet mleczny.

Szef polskiego resortu rolnictwa wyraził głęboką nadzieję, że proponowane przez niego działania – kwestie wspólne dla Rady i Parlamentu Europejskiego podczas polskiej prezydencji zostaną rozwiązane pozytywnie.

Przewodniczący De Castro wyraził swoje ogromne zadowolenie z propozycji polskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczący wskazał, że zarówno minister Marek Sawicki, jak i on sam powinni jeszcze bardziej wzmacniać wzajemną współpracę oraz wziąć na siebie odpowiedzialność za wprowadzenie w życie zapisów Traktatu z Lizbony.

http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #3f 3f   #jest   #roslin