Motoryzacja Wiadomości branżowe

Motorower – obowiązkowe badania techniczne

Z dniem 22 września 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 802). Zmiana wprowadziła m.in. obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych motorowerów. Badanie przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Ponadto właściciele motorowerów już zarejestrowanych, dla których od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata, i którzy w dowodzie rejestracyjnym posiadają zapis w rubryce – termin następnego badania technicznego – „bezterminowo”, obowiązani są przedstawić je do badania technicznego w terminie do 22.09.2010 r.

Similar Posts