Wiadomości branżowe minrol

Modernizacja i mikroprzedsiębiorczość wsi

26.08.2011
Modernizacja i mikroprzedsiębiorczość wsi Modernizacja i mikroprzedsiębiorczość wsi to tematy przewodnie dzisiejszej konferencji prasowej ministra Marka Sawickiego, zorganizowanej z udziałem prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Kołodzieja.

Spotkanie miało na celu przekazanie rolnikom, za pośrednictwem mediów, dobrych i ważnych informacji dotyczących dwóch działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pierwsza z nich dotyczy działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” i zwiększenia puli na to działanie do ponad 2 mld euro. – Zwiększenie budżetu działania o około 1 mld zł, to szansa na obsłużenie około 80% prawidłowo złożonych wniosków. Wcielamy w życie to, co zapowiadaliśmy, czyli dajemy rolnikom większe fundusze na rozwój gospodarstw – powiedział minister Sawicki i dodał, że myśl przewodnia tych zmian to „Mniej pieniędzy na szkolenie urzędników, więcej na inwestycje u rolników”.

Dotychczas do Agencji w trzech naborach na „Modernizację gospodarstw rolnych” wpłynęło blisko 78 tys. wniosków, na kwotę ponad 11 mld zł. – Agencja przyznała już pomoc prawie 37 tys. rolników, wypłacając 4 miliardy zł. Skala ta pokazuje, że jest to działanie cieszące się największą popularnością. Ma to ogromny wpływ na unowocześnianie polskich gospodarstw. 8 mld zł, które nasz kraj ma do dyspozycji w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” spowoduje inwestycje na kwotę szacowaną przez nas na ok. 20 mld zł. To ogromna kwota, która sprawia, że polskie gospodarstwa stają się coraz nowocześniejsze i mogą swobodnie konkurować na europejskim rynku. Rzeczowe efekty tego działania są ogromne. Polscy rolnicy kupili przy wykorzystaniu unijnych środków ponad 19 tys. ciągników i 170 tys. innych maszyn rolniczych oraz wybudowali przeszło 850 tys. m² budynków gospodarczych – podkreślił Tomasz Kołodziej.

Druga z przekazanych dziś informacji dotyczy uruchomienia naboru wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Agencja będzie je przyjmować od 26 września do 7 października br. – Tworzymy nowe miejsca pracy, tworzymy przestrzeń życiową i budujemy bezpieczeństwo naszych obywateli, gdyż mikroprzedsiębiorczość wsi, to także makrokorzyści dla polskiej gospodarki – powiedział minister Sawicki.

Pomoc adresowana jest do osób lub firm, które chcą rozpocząć lub rozwinąć działalność pozarolniczą, tworząc mikrofirmę na terenach wiejskich lub miejsko-wiejskich, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców. Mikroprzedsiębiorstwo powinno zatrudniać mniej niż 10 pracowników (łącznie z właścicielem), a jego roczny obrót nie może przekraczać 2 mln euro. Do rozdysponowania jest ponad 2,5 mld zł, co daje realną szansę na utworzenie ponad 25 tys. nowych miejsc pracy na terenach wiejskich. Wysokość unijnej dotacji uzależniona jest od liczby stworzonych miejsc, które trzeba utrzymać przez dwa lata. – Za utworzenie jednego miejsca pracy rolnik możne otrzymać 100 tys. zł, 2 miejsc pracy – 200 tys. zł, a 300 tys. zł. za uruchomienie 3 lub więcej miejsc pracy. Należy pamiętać również o tym, że osoba, która podejmuje we własnym imieniu działalność gospodarczą, jest uwzględniana w liczbie tworzonych etatów – poinformował prezes Kołodziej.

Unijna pomoc jest refundacją poniesionych kosztów przedsięwzięcia – maksymalnie do 50% ich wysokości. Najpierw należy zainwestować własne środki, jednak ARiMR po podpisaniu umowy może wypłacić zaliczkę, której kwota może wynieść nawet do 50% przyznanej pomocy.

Tomasz Kołodziej, podsumowując wszystkie dotychczasowe działania realizowane w ramach PROW 2007-2013 poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zrealizowała płatności w łącznej kwocie 25 417,5 mln zł. „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to największy tego typu program w Unii Europejskiej. – Polska w obecnej perspektywie budżetowej ma do dyspozycji ponad 70 mld zł. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o realizację tego Programu i tylko w tym roku wypłaty wyniosły już ponad 5,6 mld zł. – powiedział prezes ARiMR. Tomasz Kołodziej dodał również, że biorąc pod uwagę już zawarte umowy, zaciągnięte zobowiązania i przyjęte przez ARiMR wnioski, Polska ma zagospodarowanych ok. 90% całego budżetu PROW 2007-2013, a najbliższe nabory sprawią, że praktycznie cały budżet zostanie wykorzystany. – Jest to nasz wielki sukces, sukces polskich rolników. Sukces, który daje nam pozycję lidera w całej Unii Europejskiej – powiedział prezes ARiMR.

Minister Marek Sawicki poinformował również, że już wkrótce uruchomione zostanie nabór na kolejne działanie, a mianowicie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na mikrobiogazownie.

Szef resortu rolnictwa przypomniał także o trwającej kampanii BezpieczneWarzywa.pl. – Warto, abyśmy spożywali jak najwięcej polskich warzyw i owoców, gdyż są smaczne i zdrowe. Pamiętajmy, że najwięcej witaminy mają polskie warzywa – podkreślił Marek Sawicki.

http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy