Zwierzęta minrol

Hodowcy zwierząt jeleniowatych u ministra Kalemby

Przedstawiciele Polskiego Związku Hodowców Jeleniowatych oraz Polskiego Związku Branżowego Hodowców Jeleniowatych spotkali się w środę z ministrem Stanisławem Kalembą.

Rozmowy dotyczyły między innymi wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa pozyskiwanego ze zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, włączenia do dopłat bezpośrednich hodowli jeleni i danieli pochodzących z hodowli zagrodowych w ramach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz wykreślenia jelenia sika z listy gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrażać gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność wspólnych działań w zakresie wsparcia hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych oraz fakt, że zainteresowanie zakładaniem tego rodzaju hodowli wciąż jest duże.

Minister Stanisław Kalemba zaznaczył, że kluczową rolę w rozwoju tego rodzaju specjalistycznej produkcji stanowi stworzenie optymalnych warunków jej prowadzenia. Dodał też, że wprowadzana na rynek żywność musi być w pełni bezpieczna dla konsumentów tak, by – podobnie jak inne produkty branży rolno-spożywczej – potwierdzała ona pozycję Polski w czołówce państw Unii Europejskiej i jej wysoką pozycję w handlu międzynarodowym.

Minister zapewnił zebranych, że w pełni popiera inicjatywę Związków na rzecz rozwoju i promocji hodowli. Podkreślił, że zgłaszane przez oba Związki postulaty są dyskutowane w resorcie rolnictwa na bieżąco. Proponowane są też rozwiązania mające na celu wsparcie hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, jednak pomoc ze strony resortu rolnictwa musi pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem unijnym.
http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy