Wiadomości branżowe minrol

IV Edycja konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

IV Edycja konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” Już po raz czwarty Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła konkursu „Polska wieś – dziedzictwo

IV Edycja konkursu “Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Już po raz czwarty Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem przedsięwzięcia jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

1) prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2) prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane będą prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości

5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej
w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2012 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa.

http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy