Wiadomości branżowe minrol

Europejski Kongres Gmin Wiejskich 21.10.2011

Europejski Kongres Gmin Wiejskich 21.10.2011 Europejski Kongres Gmin Wiejskich Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich, który odbywał się 19-20 października br.

Europejski Kongres Gmin Wiejskich
21.10.2011
Europejski Kongres Gmin Wiejskich Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w Europejskim Kongresie Gmin Wiejskich, który odbywał się 19-20 października br. w Warszawie.

Wiceminister Nalewajk zwrócił uwagę na problem niewystarczających Funduszy Unijnych na infrastrukturę. – Wprawdzie w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich są środki dla gmin na budowę infrastruktury, jednak nie można z nich finansować budowy dróg gminnych, a te są najbardziej potrzebne na wsi – zaznaczył. Dlatego zdaniem wiceministra rolnictwa w PROW po 2013 roku należałoby wydzielić na ten cel środki z II filaru Wspólnej Polityki Rolnej.

Kongres Gmin Wiejskich, zwołany z inicjatywy Związku Gmin Wiejskich, we współpracy z Komitetem Regionów Europejskich, to największe spotkanie samorządowe podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W obradach uczestniczyło około 1,5 tys. osób z Polski i Unii Europejskiej – wójtów, burmistrzów i przewodniczących rad polskich gmin, przedstawicieli Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych organizacji samorządowych krajów UE.

W trakcie dwudniowych obrad dyskutowano o kształcie nowych Funduszy Europejskich i kierunku, w jakim zmierza budżet UE na lata 2014-2020. Ponadto Kongres Gmin Wiejskich zaproponował zmianę Karty Nauczyciela, aby uprościć system ich wynagrodzeń, wprowadzić mechanizmy motywujące do dobrej pracy oraz zwiększyć pensum godzin do poziomu krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy Kongresu zaapelowali także o dotacje z budżetu państwa na przedszkola i współpracę z Parlamentem w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach wiejskich.

Kongres zakończył się przyjęciem tzw. Deklaracji Warszawskiej o roli polityki spójności w rozwoju obszarów wiejskich.
http://www.minrol.gov.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy