Wiadomości branżowe

znowu mocno pada

Lokalne podtopienia w Małopolsce Podwyższenie poziomu wód po opadach deszczu doprowadziło do lokalnych podtopień w kilku powiatach Małopolski. W Krakowie podniesienie poziomu wód rzeki Serafy

Lokalne podtopienia w Małopolsce

Podwyższenie poziomu wód po opadach deszczu doprowadziło do lokalnych podtopień w kilku powiatach Małopolski.

W Krakowie podniesienie poziomu wód rzeki Serafy spowodowało zagrożenie podtopieniem dróg i budynków mieszkalnych w rejonie ulic Sucharskiego, Półłanki, Przełazek, Jasieńskiego. Wstrzymany został ruch na terenie os. Złocień. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przystąpiło do zabezpieczenia terenów workami z piaskiem. Wody rzeki Wilgi spowodowały lokalne podtopienia terenu na os. Opatkowice w rejonie ulicy Smoleńskiego (trwa zabezpieczenie terenu workami z piaskiem przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego). Ponadto, potok Kościelnicki spowodował lokalne podtopienia w rejonie os. Kościelniki-Pysocice.

W gminie Igołomia-Wawrzeńczyce odnotowano wysoki stan wody w korytach potoków. Lokalne podtopienia wystąpiły w rejonie mostu w ciągu drogi krajowej Kraków-Sandomierz oraz w rejonie drogi Wawrzeńczyce-Stręgoborzyce. W Słomnikach podniósł się stan rzeki Szreniawa w korycie w rejonie ul. Polnej; tereny przyległe są zagrożone podtopieniem.

W gminie Niepołomice woda wystąpiła z koryta potoku Podłężanka poniżej boiska sportowego w Staniątkach.

W Kłaju odnotowano wysoki stan wody potoku Łężkowskiego oraz potoku Tusznica. W powiecie myślenickim podniósł się stan rzeki Skawinka oraz potoku Gościbia w gminie Sułkowice.

W powiecie proszowickim wystąpiły lokalne podtopienia w Proszowicach (w rejonie parku) oraz w miejscowościach Stagniowice, Jakubowice i Łaganów (zalane zostały pola uprawne i łąki).

Rzeka Szreniawa wylała także w gminie Koszyce w miejscowości Biskupice, powodując podtopienia wzdłuż koryta cieku.

W powiecie oświęcimskim w wyniku intensywnych opadów w godzinach nocnych podwyższył się stan na rzece Mała Wisła, w związku z czym rozpoczęto pompowanie w przepompowni Jawiszowice. W chwili obecnej występujące opady deszczu nie powodują zagrożenia powodziowego na potokach na terenach powiatów administrowanych przez Inspektorat Rejonowy Oświęcim.

Wskutek intensywnych opadów deszczu doszło także do lokalnych podtopień w okolicach Tarnowa. Podtopienia w większości przypadków dotyczą wystąpienia z koryt rowów przydrożnych, rowów melioracyjnych i niewielkich cieków. Związane jest to również z wysokimi stanami wód na potoku Żabnica Breń oraz dużymi zrzutami ze zbiornika w Czchowie, które skutkują zamknięciem śluz wałowych na obwałowaniach tych rzek, a w konsekwencji wystąpieniem wód w doprowadzalnikach. Do 28 lipca w związku z podtopieniami Inspektorat Rejonowy Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Tarnowie wydał worki z piaskiem gminie Olesno (w ilości 8 000 sztuk) oraz gminie Radgoszcz (w ilości 10 000 sztuk).

2010-07-28

źródło: Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego, http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/Index.aspx?id=6226

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy