Małopolska Wiadomości branżowe minrol

Rozporządzenie ws. tworzenia grup producentów rolnych

Rozporządzenie ws. tworzenia grup producentów rolnych
11.03.2011
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 marca 2011 roku podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych (Dz. U. Nr 72, poz. 424).

Nowelizacja powyższego rozporządzenia dotyczyła głównie zmian pozycji 5, 14, 19, 25, 26 i 33 załącznika do rozporządzenia, zawierającego wykaz produktów i grup produktów dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

Wprowadzone zmiany stwarzają warunki umożliwiające dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, koncentrację podaży i poprawę efektywności gospodarowania. W szczególności ułatwiają zrzeszanie producentów drobiu różnych gatunków i umożliwiają producentom rozsad roślin warzywnych organizowanie się w grupy producentów. Zmiana określenia jednostek minimalnej rocznej wielkości produkcji, w szczególności w przypadku produktów rolnictwa ekologicznego, ułatwia fakturowanie produktu, a tym samym jego wprowadzanie do obrotu oraz organizowania się w grupy przez producentów rolnych.

Nowelizacja ww. rozporządzenia niewątpliwie wpłynie na skuteczniejsze realizowanie celów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), którymi są w szczególności: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, koncentracja podaży, poprawa efektywności gospodarowania oraz planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Similar Posts