Sport Wiadomości branżowe

Oddaj krew! Daj MATA chorobie

Oddaj krew! „Daj MATA chorobie”

W marcu Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” wraz z Małopolskim Związkiem Szachowym organizują ogólnopolską akcję krwiodawstwa „Daj MATA chorobie” na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Odbędzie się również V Turniej Szachowy będący formą promocji oddawania krwi.

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” i Małopolski Związek Szachowy już po raz piąty organizują akcję krwiodawstwa na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, której patronatem honorowym zostało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Szpital Uniwersytecki w Krakowie, a partnerem wspierającym firma Roche Polska. Aby wziąć udział w akcji, wystarczy w marcu b.r. oddać krew w dowolnej Stacji Krwiodawstwa lub jej Oddziale Terenowym, a oddając krew podać hasło „Daj MATA chorobie” i zadeklarować, że jest ona przeznaczona dla pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Organizatorzy będą wdzięczni za przesłanie zaświadczenia o ilości oddanej krwi pocztą pod adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg” ul. Okólna 14 m. 34, 30-684 Kraków lub jego skan/zdjęcie na adres e-mail [email protected]

W ramach akcji, 24 marca o godz. 9:30 w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Kamieńskiego 49 w Krakowie zostanie rozegrany V Turniej Szachowy pod hasłem „Daj MATA chorobie”. Celem turnieju jest pozyskanie daru, jakim jest krew – dla ratowania zdrowia i życia pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego, szerzenie wiedzy na temat chorób układu chłonnego oraz popularyzacja gry w szachy. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przedstawienie zaświadczenia o oddaniu krwi na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego (więcej informacji na www.przebisnieg.org). W ubiegłym roku dzięki towarzyszącej turniejowi akcji krwiodawstwa pozyskano aż 41,5 litra krwi.

Dlaczego warto oddać krew

„Zachęcamy do wspólnej walki o życie i zdrowie. W tej walce, choć nie leje się krew, właśnie krew jest niezwykle potrzebna. Zarówno sam rozwój choroby, jak i intensywne leczenie, podczas którego dochodzi nieraz do głębokiego spadku wartości morfologii, wymaga podawania chorym preparatów krwiopochodnych. Od tego często zależy życie pacjenta. Czy może być większa satysfakcja niż udział w takiej wygranej z przeciwnikiem, jakim jest nowotwór układu krwiotwórczego?” – mówi Pani Maria Szuba, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”.

Turnieje szachowe „Daj MATA chorobie”

Rozgrywane są od 2009 roku (niemal od chwili powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”). Łączą walkę na szachownicy z walką o zdrowie i życie chorych. Tak, jak zawodnicy starają się dać mata przeciwnikowi (mat oznacza zwycięstwo), tak samo w rozgrywce o życie chorzy na chłoniaka chcą dać mata chorobie. Ponieważ chłoniak jest niezwykle trudnym i podstępnym przeciwnikiem, walka z nim jest często długotrwała, wymagająca wielkiej determinacji, wiedzy oraz dobrej współpracy pacjenta i lekarza. Stąd nazwa turnieju, będącego formą krwiodawstwa: Daj MATA chorobie! Turnieje co roku organizowane są wspólnie z Małopolskim Związkiem Szachowym, który dba, aby każda rozgrywka odbywała się w zgodzie z obowiązującym kodeksem szachowym. Sędzia szachowy pan Jan Zapała, który wygrał zmagania z chłoniakiem, zachęcił środowisko szachistów do rozgrywania tego szczególnego turnieju, gdzie zamiast wpisowego, oddają krew na rzecz pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego. Odzew ze strony szachistów co roku jest wspaniały.” – mówi pani Maria Szuba, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”. – Biorą w nich udział zawodnicy z klubów szachowych oraz amatorzy i młodzież szkolna. Z roku na rok uczestników jest coraz więcej.

Choroby układu krwiotwórczego

Najczęściej występującymi chorobami układu krwiotwórczego (hematologicznych) są m. in. niedokrwistość (anemia), granulocytopenia, agranulocytoza, skazy krwotoczne i nowotwory (m.in. ziarnica złośliwa, chłoniaki nieziarnicze, białaczki i inne). Większość chorób układu krwiotwórczego wynika z nieprawidłowości w funkcjonowaniu szpiku, który zaatakowany przez chorobę przestaje produkować zdrowe krwinki ważne dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Najgroźniejszą grupą chorób układu krwiotwórczego są nowotwory. Należą do nich: chłoniaki ziarnicze (ziarnica złośliwa, tzw. chłoniak Hodgkina), chłoniaki nieziarnicze, białaczki (leukemie)

Chłoniaki

To nowotwory układu chłonnego (limfatycznego). Istnieje około 70 rodzajów chłoniaków. Dzieli się je na dwie główne grupy: chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze. Chłoniaki wywodzą się z nieprawidłowych, mnożących się bez kontroli organizmu limfocytów – komórek układu limfatycznego (chłonnego). Często już w początkowym okresie choroby, komórki chłoniaka obecne są we krwi i/lub szpiku, skąd poprzez naczynia krwionośne mogą przedostać się praktycznie wszędzie, do każdego miejsca w organizmie. Niektóre rozwijają się latami w sposób niezauważalny dla chorego i rozpoznawane są przypadkowo. Inne, w krótkim czasie (kilku miesięcy, a nawet tygodni) powodują powstawanie zmian w węzłach chłonnych lub nacieków nowotworowych w narządach wewnętrznych i szybko zmuszają pacjenta do szukania pomocy u lekarza. Jeszcze inne ujawniają się w postaci ostrej białaczki.

Ziarnica złośliwa (choroba Hodgkina) należy do grupy chłoniaków ziarniczych i jest stwierdzana głównie u ludzi młodych (20-30 r.ż.). Atakuje węzły chłonne i tkankę limfatyczną pozawęzłową. Charakteryzuje ją obecność komórek Reed-Sternberga (stwierdzane w badaniu histopatologicznym). Dość długo może przebiegać bezobjawowo. Przerzuty poza układ limfatyczny występują stosunkowo późno.

Chłoniaki nieziarnicze to nowotwory złośliwe wywodzące się z limfocytów (T lub B), zlokalizowane w tkance chłonnej. Przyczyny ich powstawania ciągle nie są znane. Według ostatnich danych epidemiologicznych Krajowego Rejestru Nowotworów ryzyko zachorowania na chłoniaka wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy najczęściej osób po 55. roku życia – ok. 65% wszystkich chorych na chłoniaki. Szczególnym przypadkiem chłoniaków nieziarniczych jest szpiczak mnogi, który rozwija się w szpiku, niszcząc kość i produkując duże ilości przeciwciał, które nie chronią organizmu i hamują wytwarzanie przeciwciał zdrowych.

Objawy chłoniaków

Symptomy towarzyszące chłoniakom często przypominają objawy zwykłego przeziębienia i są lekceważone, a choroba jest zazwyczaj wykrywana dopiero w stadium zaawansowanym. Najczęściej występujące objawy chłoniaków: powiększone węzły chłonne; osłabienie; znaczna utrata masy ciała; nieuzasadnione zmęczenie; podwyższona temperatura bez wyraźnej przyczyny; obfite nocne poty; długo utrzymujący się kaszel lub duszność; uporczywe swędzenie skóry. Bardzo ważne, aby wszystkie niepokojące objawy, które utrzymują się dłużej niż trzy tygodnie, konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu. Chłoniak może zostać rozpoznany tylko przez lekarza specjalistę.

Leczenie chłoniaków

Leczenie osób chorych na chłoniaki powinno odbywać się wyłącznie w ośrodkach wyspecjalizowanych w leczeniu nowotworów układu chłonnego. Ze względu na dużą różnorodność chłoniaków istnieje wiele schematów ich leczenia. Przebieg leczenia i rokowanie zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Celem leczenia pacjentów z chłoniakami jest całkowite cofnięcie (całkowita remisja) choroby, wydłużenie czasu życia bez jej nawrotu oraz poprawa jakości życia. W leczeniu chłoniaków i przewlekłej białaczki limfocytowej wykorzystuje się: radioterapię, chemioterapię, immunoterapię, zabiegi chirurgiczne, przeszczepy szpiku i terapie celowane.

Organizatorzy mają nadzieję, że również w tym roku szachiści i krwiodawcy licznie odpowiedzą na apel i wszyscy razem dadzą MATA chorobie!

Więcej informacji o Turnieju na stronie www:

www.przebisnieg.org

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku:

http://www.facebook.com/events/526127767439993/

Organizatorzy:

logo_przebisnieg

Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” skupia osoby, które pragną pomagać pacjentom z rozpoznanymi chorobami układu limfatycznego – zarówno tym dopiero diagnozowanym, będącym w trakcie leczenia, jak i tym, którzy je ukończyli. Chcemy, do opieki medycznej, którą otrzymują chorzy, dodać wsparcie i przyjaźń osób, które choroby już doświadczyły i pokonały. Celem Stowarzyszenia, które zapoczątkowało działalność w lutym 2008 roku, jest m.in.: niesienie pomocy chorym ze schorzeniami układu chłonnego i ich rodzinom, działanie na rzecz poprawy jakości ich życia oraz propagowanie wiedzy na temat chorób układu chłonnego i metod ich leczenia. Stowarzyszenie m.in. oferuje chorym pomoc psychologiczną i duchową, organizuje spotkania w Ogrodzie Botanicznym i spacery po Krakowie, a także rozpowszechnia materiały edukacyjne i organizuje kampanie uczące rozpoznawania objawów chłoniaka i metod jego leczenia. Więcej informacji o organizatorze i działalności Stowarzyszenia można uzyskać na stronie internetowej: www.przebisnieg.org

logo_Związku_SzachowegoMałopolski Związek Szachowy http://www.mzszach.krakow.pl/public/

Patroni honorowi:

logotyp_RCKiKlogotyp_SU

Partner wspierający:

Roche logo

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka.

Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem
w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej.

Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów.

Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej: www.roche.com

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy