Wiadomości branżowe minrol

AGROTRAVEL 2012

AGROTRAVEL 2012

AGROTRAVEL 2012 20 kwietnia 2012 r., w Kielcach rozpoczęły się IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012, realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Udział w nich bierze podsekretarz stanu Andrzej Butra.

Targi AGROTRAVEL to najbardziej roztańczona i rozśpiewana wystawa. Największa i najlepsza oferta wypoczynku na wsi. To platforma wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań, mającymi na celu rozwój regionów, krajów i Europy poprzez turystykę wiejską.

W imprezie biorą udział licznie reprezentowane województwa, prezentując największe atrakcje turystyki wiejskiej i agroturystyki swojego regionu, stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne oraz lokalne grupy działania i lokalne grupy rybackie – realizujące i finansujące lokalne strategie rozwoju. W tym roku walorami turystycznymi swoich krajów kuszą także wystawcy ze Słowacji – kraju partnerskiego, Węgier oraz Litwy.

Gośćmi targów są przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Komisji Europejskiej, narodowych organizacji turystyki wiejskiej zrzeszonych w Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej – EuroGites oraz organizacji należących do Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podczas targów omawiane są najistotniejsze zagadnienia dotyczące turystyki wiejskiej, poruszane są problemy sektora oraz trendy, wahania rynku i czynniki ekonomiczno-społeczne, które mają duży wpływ na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. W tym roku szczególną uwagę poświęcono perspektywom rozwoju turystyki wiejskiej w Europie po roku 2013 oraz poprawie jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych.

Dla zwiedzających targi AGROTRAVEL są okazją do zapoznania się z bogatą ofertą turystyki wiejskiej. W ciągu trzech dni targowych, odwiedzający targi mają niepowtarzalną okazję do obcowania z kulturą i dziedzictwem krajów rękodzielnictwem regionów, rękodzielnictwem i sztuką ludową, zwyczajami życia codziennego mieszkańców wsi. To także bogactwo rodzimych potraw wykonanych według tradycyjnych receptur, w tym produktów posiadających europejskie certyfikaty jakości.

Wystawcy natomiast mają przede wszystkim doskonałą okazję do prowadzenia rozmów z bezpośrednimi odbiorcami oraz promocji i sprzedaży swojej oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Mają możliwość poznać oczekiwania i preferencje klientów, jak również sposobność nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między wystawcami z różnych stron Europy.

W trakcie targów rozstrzygnięte zostaną liczne konkursy: na najciekawsze stoisko, najciekawszą pamiątkę agroturystyczną, na najmłodszego kwaterodawcę oraz gospodarstwo, które przyjęło najwięcej gości zagranicznych. Podczas gali biesiadnej zostaną również wręczone nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla laureatów konkursu „Pamiętniki agroturystyki”.

Honorowy patronat nad targami objął Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W propagowanie marki turystyki wiejskiej i agroturystyki włączyło się liczne grono podmiotów branżowych i medialnych.

http://www.minrol.gov.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy