Wiadomości branżowe minrol

Inauguracja roku szkolnego w szkołach rolniczych

Inauguracja roku szkolnego w szkołach rolniczych
02.09.2011
Inauguracja roku szkolnego w szkołach rolniczych Centralna inauguracja roku szkolnego 2011/2012 szkół rolniczych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Ws, odbyła się dziś w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce.

Uroczystość rozpoczęta została Mszą Świętą celebrowaną w kościele parafialnym w Rudce przez biskupa drohiczyńskiego Antoniego Pacyfika Dydycza. Z kościoła poczty sztandarowe szkół uczestniczących w uroczystości oraz wszyscy zaproszeni gości przeszli do hali sportowej, gdzie odbywały się dalsze uroczystości.

Dlaczego centralna inauguracja roku szkolnego szkół rolniczych MRiRW odbywa się w Rudce? Ponieważ Rudka jest na Podlasiu, a Podlasie to moja mała ojczyzna. Podlasie to nowoczesne rolnictwo, nowoczesne mleczarstwo i nowoczesna produkcja pieczarek – powiedział Marek Sawicki

Początek września kojarzy się ze smutną historią II Wojny Światowej. Minister powiedział, że dziś nikt nie wymaga od nas takich ofiar jak w tamtych tragicznych latach. Tamte dni zobowiązują nas jednak do patriotyzmu. Pamiętajcie, że jego przejawem jest praca i nauka – podkreślił.

Minister Sawicki zaznaczył, że w tym roku uczniowie wracają do szkoły po najtrudniejszych od kilkunastu lat żniwach. Szkoły rolnicze powinny przygotowywać młodzież do różnych wyzwań nie tylko gospodarczych ale także przyrodniczych i środowiskowych.

Młodzi rolnicy, którzy będą absolwentami naszych szkół, powinni, być świadomi roli wiedzy, innowacji i nowoczesnych technologii informatycznych. Jest to we współczesnym świecie warunkiem koniecznym do prowadzenia produkcji zdrowej i wysokiej jakości żywności, która jest naszym krajowym priorytetem na najbliższe lata. Wierzę, że z udziałem tak ogromnego potencjału młodości i grona wspaniałych nauczycieli, możliwy jest szybki, inteligentny i zrównoważony rozwój zarówno rolnictwa, jak i obszarów wiejskich – podkreślił szef resortu.

Zawody rolnicze, niekiedy traktowane z pogardą, teraz są one nie tylko powołaniem, ale również zawodami zaufania społecznego. To od rolnictwa, od rolnika zależy bezpieczeństwo żywnościowe. Ministrowi zależy, aby kształcenie w szkołach rolniczych, wzbogacone o kontakty z uniwersytetami i instytutami rolniczymi prowadziło, do wytwarzania żywności, a nie jej produkowania.

Chcę, aby zdrowa, tradycyjna żywność była nasza chlubą na światowych rynkach – zaznaczył.

Minister Sawicki wpisał się do szkolnej księgi pamiątkowej oraz odznaczył honorową odznaką resortową „Zasłużony dla rolnictwa” 10 pracowników szkoły w Rudce. Nauczycielom życzył uczniów niesprawiających kłopotów i przynoszących dumę, a uczniom sukcesów w drodze ku mądrości.

Przed Wami rok szkolny, w czasie którego każdy z Was będzie mógł szlifować talenty, które każdy ma, choć być może nie każdy je w sobie już odkrył. Dlatego życzę wam w procesie ich poszukiwania mądrych przewodników – powiedział minister Sawicki.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przejął do prowadzenia Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce 1 stycznia 2008 r. Szkoła mieści się w pałacu Ossolińskich, a w 2009 r. obchodziła jubileusz 50-lecia swego istnienia. Patronem szkoły jest Ks. Jan Krzysztof Kluk przyrodnik, będący dla uczniów wzorem niezwykłej pracowitości, światłego umysłu, wielkiej dobroduszności i otwartości na świat. szkoła starała się dostosowywać profile kształcenia do potrzeb środowiska i gospodarki rolnej.

W skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce wchodzą 2. szkoły – technikum, kształcące w zawodach: technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik turystyki wiejskiej oraz zasadnicza szkoła zawodowa, kształcąca w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych. Wiedzę w nich zdobywa 274 uczniów, przy pomocy 32 nauczycieli. Uczniowie szkoły rolniczej w Rudce wielokrotnie zostawali laureatami i finalistami szczebla centralnego olimpiad i konkursów, sprawdzających wiedzę i umiejętności zawodowe. Zdobywali także laury w zawodach sportowych.

za http://www.minrol.gov.pl

Similar Posts