Wiadomości branżowe minrol

Oddziaływanie energetyki na środowisko

Oddziaływanie energetyki na środowisko
17.01.2012
Odsłuchaj iWebreader. Wciśnij enter by rozpocząć odtwarzanie
Oddziaływanie energetyki na środowisko Na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce powinniśmy patrzeć w sposób wielopłaszczyznowy. Należy docenić jej znaczenie dla realizacji unijnego celu 20% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł oraz brak bezpośredniego konfliktu z sektorem żywnościowym – powiedział podsekretarz stanu Andrzej Butra podczas konferencji pt. „Ocena oddziaływania energetyki na środowisko” – i dodał, że należy również pamiętać o efektywności wykorzystania energetyki wiatrowej w Polsce oraz jej wpływie na występujące ograniczeniach w możliwości przyłączenia do sieci, innych odnawialnych źródeł energii.

Głównym celem zorganizowanej dziś w Warszawie, przez Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, konferencji było obiektywne przedstawienie informacji o uwarunkowaniach związanych z rozwojem energii wiatrowej w Polsce i jego wpływem na środowisko rolnicze oraz naturalne.

Wydarzenie to służyło m.in. prezentacji metod planowania i przygotowania inwestycji oraz przedstawieniu wyników monitoringu wybranych obiektów funkcjonujących na terenie kraju.

Mówiąc o kierunku w jakim powinny pójść ograniczenia związane z lokalizowaniem obiektów energetyki wiatrowej na obszarach wiejskich, a pozwalającym na dalszy rozwój energetyki wiatrowej wiceminister Butra podkreślił, że dalszy rozwój energetyki wiatrowej w Polsce powinien odbywać się w sposób zrównoważony, przy maksymalnym wykorzystaniu warunków klimatycznych oraz ograniczeniu jego wpływu na dostępność mocy przyłączeniowych dla odnawialnych źródeł energii np. wykorzystujących dostępne zasoby biomasy pochodzenia rolniczego.

Reasumując podsekretarz stanu powiedział, iż z punktu widzenia ochrony gruntów rolnych, budowa elektrowni wiatrowych nie jest szczególnym „zagrożeniem”, gdyż w sąsiedztwie takich inwestycji, produkcja rolnicza może przebiegać bez większych ograniczeń.

Istotnym jest jedynie, aby w procesie przygotowawczym zmierzającym do budowy elektrowni wiatrowej, uwzględnić ochronę najżyźniejszych gleb. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych jednoznacznie wskazuje, że na cele nierolnicze należy przeznaczać przede wszystkich grunty oznaczone w ewidencji jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej. –zaznaczył wiceminister.

Konferencja dedykowana była przede wszystkim pracownikom organów odpowiedzialnych za opiniowanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w energetyce wiatrowej, przedstawicieli administracji rządowej tworzącej literę prawa oraz do inwestorów zrzeszonych w SEO i PIGEO.

http://www.minrol.gov.pl/

Similar Posts