Wiadomości branżowe

Małopolska – najlepsze nastroje wśród przedsiębiorców od 5 lat. Aż 15,2% przedsiębiorców to eksporterzy

Zgodnie z wynikami piątego Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm, ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął najwyższy historycznie poziom w Małopolsce. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z Krakowa, którzy znacznie powyżej średniej krajowej ocenili zarówno ubiegłe 12 miesięcy, jak i perspektywy na 2015 r. Najbardziej sceptyczni są

Zgodnie z wynikami piątego Raportu Banku Pekao o Sytuacji Mikro i Małych Firm, ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął najwyższy historycznie poziom w Małopolsce. Największymi optymistami są przedsiębiorcy z Krakowa, którzy znacznie powyżej średniej krajowej ocenili zarówno ubiegłe 12 miesięcy, jak i perspektywy na 2015 r. Najbardziej sceptyczni są przedsiębiorcy z podregionu nowosądeckiego. Małopolskie znajduje się wśród liderów eksportu.

W Małopolsce ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm osiągnął najwyższy historycznie poziom 96,7 pkt, co oznacza wzrost o ponad +4 pkt w porównaniu z ubiegłorocznym badaniem. Co ciekawe, odwrotnie niż w roku ubiegłym, wskaźnik ten był wyższy od średniej dla Polski, która wyniosła 96,4 pkt. Największymi optymistami okazali się mieszkańcy miasta Krakowa, którzy miniony rok ocenili na 94,3 pkt (średnia dla kraju to 93,7 pkt.), a perspektywy najbliższych 12-miesięcy na 101,2 pkt (średnia dla kraju to 99,1 pkt). Najmniej zadowoleni w regionie są przedsiębiorcy z nowosądeckiego, którzy miniony rok ocenili nieco poniżej średniej w kraju na 93,5 pkt, a perspektywy na 2015 r. na 97,7 pkt, czyli zdecydowanie poniżej średniej.

W Małopolsce widać wyraźną poprawę nastrojów. Przedsiębiorcy lepiej niż średnio w kraju ocenili zatrudnienie, ogólną sytuację gospodarczą, sytuację firmy czy jej wynik finansowy. Gorzej jednak niż ich koledzy z pozostałych województw, oceniają przychody firmy– mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego Banku Pekao.

Małopolska znalazła się wśród liderów eksportu. W 2014 r. 15,2% przedsiębiorców prowadziło działalność eksportową, przy czym średnia dla kraju wyniosła 13%. W Krakowie, nowosądeckim (po 18% firm) i tarnowskim (17% firm) działalność handlową prowadzi najwięcej eksporterów. Najmniej przedsiębiorców eksportuje w podregionie oświęcimskim – tylko 8%. Do 103 pkt (średnia dla kraju to 104 pkt) wzrosło zadowolenie przedsiębiorców z przychodów pochodzących z działalności eksportowej. Widać wyraźnie, że na przestrzeni 5 lat, zainteresowanie eksportem zdecydowanie wzrosło.

A to już wiesz?  wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

W Małopolsce poprawiła się ocena dostępności do finansowania zewnętrznego (+0,9 p.p. w ujęciu rocznym). 30% przedsiębiorców z Krakowa, 28% z tarnowskiego i 27% z krakowskiego finansuje działalność ze źródeł zewnętrznych. W regionie, najrzadziej z kredytu korzystają firmy z nowosądeckiego (15%).

Rośnie procent inwestujących mikro i małych firm z Małopolski. Aż 43,1% firm inwestowało w ostatnich 12 miesiącach, to zdecydowana poprawa w porównaniu z ubiegłym rokiem, kiedy to inwestycje prowadziło 36,3% z nich. To również lepszy wynik niż średnio w Polsce (40,4%). Nie widać znaczących różnic pomiędzy poszczególnymi podregionami. Największy odsetek inwestujących firm jest w oświęcimskim (46%), najmniejszy w tarnowskim (40%).

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu Banku Pekao były innowacje. 28% przedsiębiorstw z Małopolski wdrożyło w ubiegłym roku innowacje produktowe. To o +2 p.p. więcej niż średnio w kraju. Najwięcej innowacji produktowych wdrażają firmy w podregionie nowosądeckim (35%), najmniej w Krakowie i podregionie krakowskim (po 25%). Również w zakresie wdrażania innowacji procesowych Małopolska przewyższa średnią krajową (15% firm w porównaniu z 13% w Polsce).

– W Małopolsce, podobnie jak w całym kraju, jakość jest dla 32% przedsiębiorców źródłem przewagi konkurencyjnej. Tylko 7% przedsiębiorców deklaruje, że to innowacyjność jest czynnikiem, który wyróżnia ich firmy. Myślę, że nad tym aspektem warto jest teraz popracować. Tym bardziej, że nowa perspektywa unijna na lata 2014-2020 przewiduje więcej wsparcia dla innowacyjnych firm-– mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

W Małopolsce, podobnie jak w całym kraju, tylko 15% firm deklaruje, że chce skorzystać z unijnego wsparcia na innowacje, a 26% jeszcze nie podjęło decyzji. Najwyższe zainteresowanie funduszami na innowacje jest widoczne w podregionie oświęcimskim, najniższe w krakowskim.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami ponad 6,9 tys. mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu były innowacje.

A to już wiesz?  Biegnij razem z TEEKANNE!


dostarczył infoWire.pl

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy