Wiadomości branżowe

Raport Banku Pekao: przedsiębiorcy z woj. małopolskiego mniej zadowoleni niż firmy w całym kraju

Zgodnie z Raportem Banku Pekao o sytuacji mikro i małych firm przedsiębiorcy z województwa małopolskiego ocenili gorzej niż przedsiębiorcy w całym kraju ubiegłe i kolejne 12 miesięcy. Liczba aktywnych małopolskich mikro i małych firm to ponad 156 tys., co stanowi ok. 9,2% mikro i małych firm w Polsce. Bank Pekao po raz trzeci przygotował Raport o sytuacji mikro i małych firm. Wszystkie badane

Teaser

Zgodnie z Raportem Banku Pekao o sytuacji mikro i małych firm przedsiębiorcy z województwa małopolskiego ocenili gorzej niż przedsiębiorcy w całym kraju ubiegłe i kolejne 12 miesięcy. Liczba aktywnych małopolskich mikro i małych firm to ponad 156 tys., co stanowi ok. 9,2% mikro i małych firm w Polsce.

Bank Pekao po raz trzeci przygotował Raport o sytuacji mikro i małych firm. Wszystkie badane obszary dotyczące 2012 r. przedsiębiorcy z woj. małopolskiego ocenili gorzej niż firmy z całej Polski. Największe różnice widać w przypadku czasu oczekiwania na zapłatę oraz dostępu do zewnętrznego finansowania. Pesymistyczniej niż reszta kraju  firmy te  oceniły  swoje perspektywy na 2013 rok, szczególnie w przypadku sytuacji gospodarki i wyniku finansowego firmy.

Ostatnie i kolejne 12 miesięcy najlepiej ocenili przedsiębiorcy z podregionu nowosądeckiego. Największy spadek wskaźnika koniunktury jest natomiast dostrzegalny w podregionie tarnowskim – mówi Dariusz Chrastina z Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Z trzech edycji Raportu Pekao wynika, że stopniowo w województwie zwiększa się wykorzystywanie finansowania zewnętrznego zarówno w przypadku finansowania działalności bieżącej, jak i inwestycji. W 2012 r. ponad jedna czwarta mikro i małych firm z Małopolski wykorzystywała zewnętrzne środki. W 2013 r. najwięcej planuje to zrobić w podregionie tarnowskim (33%).

41% mikro i małych firm z woj. małopolskiego inwestowało w 2012 r, relatywnie najwięcej w podregionie tarnowskim. Jednak w 2013 roku udział  przedsiębiorców  deklarujących rozpoczęcie inwestycji spada (31%).

Eksport mikro i małych firm z woj. małopolskiego jest wyższy niż ogólnopolski (14% firm eksportujących vs 12% wg danych ogólnopolskich). Oznacza to, że ok.22 tysięcy przedsiębiorstw prowadzi działalność eksportową, a to właśnie te firmy znacznie lepiej postrzegają swoją sytuację i perspektywy rozwojowe. Największy odsetek eksporterów działa w podregionie oświęcimskim (20%). Tam też w 2012 r. najwięcej firm wprowadziło innowacje produktowe.

W Raporcie Pekao prezentowane są też najważniejsze według właścicieli przedsiębiorstw bariery rozwojowe. Specyficzne bariery w regionie małopolskim wiążą się m.in. wysokimi kosztami pracy, podatkami i obciążeniami biurokratycznymi. Przedsiębiorcy tak jak firmy w Polsce pozytywnie ocenili warunki prowadzenia biznesu w zakresie usług świadczonych przez lokalną administrację. Lepiej niż ma to miejsce w innych regionach kraju mikro i małe firmy z woj. małopolskiego oceniły także jakość usług doradczych świadczonych przez banki w zakresie kredytów.

– Mówiąc o mikro i małych firmach w województwie małopolskim, należy zwrócić uwagę na to, że szanse związane z użyciem przez nich technologii informacyjnych nie są jeszcze przez nie w pełni wykorzystane, choć pod względem obecności w Internecie firmy z  małopolski wypadają lepiej na tle ogólnokrajowym – dodaje Dariusz Chrastina z Banku Pekao.

Jedynie 60% firm z Małopolski posiada swoją stronę internetową. Tylko 54% korzysta z oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmy, a 58%  wykorzystuje Internet w kontaktach z administracją publiczną. 51% przedsiębiorców prowadzi działania reklamowe w Internecie. Mikro i małe firmy dostrzegają za to korzyści bankowości elektronicznej – używa jej 82% przedsiębiorstw w województwie.

Raport Banku Pekao powstaje w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy mikro i małych firm. Reprezentatywne wyniki badania przedstawione są na poziomie kraju, 16 województw oraz 66 grup powiatów, jak również według branż i wielkości firmy. Tematem specjalnym tegorocznej edycji Raportu jest e-gospodarka. Raport w polskiej i angielskiej wersji językowej jest dostępny na stronie www.pekao.com.pl/mis/raport_SME.

 

 


 

Bank Pekao SA działa od ponad 80 lat, jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Pod względem wartości aktywów jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce, natomiast biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec  2012 r. na poziomie 19%).

Bank Pekao SA dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (1000 placówek w całym kraju) oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 4000 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 22 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również największe w Polsce Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem.

Bank Pekao SA jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2012 roku aplikacja do bankowości mobilnej Banku Pekao wygrała w konkursie Mobile Trend Awards, Bank Pekao został także uhonorowany po raz czwarty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2013. Na polu bankowości korporacyjnej Pekao w 2012 roku otrzymało tytuły Najlepszego Dostawcy Usług Walutowych i Najlepszego Banku Finansowania Handlu, przyznawane przez magazyn Global Finance. Bank Pekao jest czterokrotnym zdobywcą tytułu Najlepszego Banku w Polsce przyznawanego przez magazyn „Euromoney”. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca.

Bank Pekao SA należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 22 europejskich krajach poprzez sieć 9600 placówek oraz zatrudnia ok. 160 tys. osób.

< 239195" >

Źródło Bank Pekao SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy