Tag Archives: wysoki

znowu mocno pada

Lokalne podtopienia w Małopolsce

Podwyższenie poziomu wód po opadach deszczu doprowadziło do lokalnych podtopień w kilku powiatach Małopolski.

W Krakowie podniesienie poziomu wód rzeki Serafy spowodowało zagrożenie podtopieniem dróg i budynków mieszkalnych w rejonie ulic Sucharskiego, Półłanki, Przełazek, Jasieńskiego. Wstrzymany …

Bank BGŻ i ENERGA będą budować biogazownie

Bank BGŻ i spółka ENERGA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zakłada m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA …

Top