Tag Archives: ustawy

Motorower – obowiązkowe badania techniczne

Motorower – obowiązkowe badania techniczne

Z dniem 22 września 2009 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 802). Zmiana wprowadziła m.in. obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych motorowerów. Badanie przeprowadza się przed …

Top