Tag Archives: temu

Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak uczestniczył dzisiaj w Konferencji „Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów.” W ramach spotkania podsumowano wyniki konkursu „Przyjazna wieś” – na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Konferencja była …

Top