Tag Archives: listy

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 28.11.2011

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej 28.11.2011

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej
28.11.2011

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 25 listopada 2011 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez …

wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

914 wniosków w drugiej edycji tzw. schetynówek
31 października br. wojewodowie ogłosili wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach drugiego etapu Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Wpłynęło 914 wniosków spełniających wymogi formalne. Największą ilość wniosków zgłosiły samorządy …

Top