Tag Archives: kalisz

Wspólna Metody Oceny, CAF

Wspólna Metody Oceny, CAF

Doskonalenie poprzez samoocenę – spotkania informacyjne w 9 miastach
MSWiA zaprasza 250 samorządów z całej Polski o najniższych dochodach do udziału w rekrutacji do projektu Wspólnej Metody Oceny (CAF). Urzędy, które zostaną zakwalifikowane do projektu, przy pomocy ekspertów z MSWiA, …

Top