Tag Archives: kaban

Kabanosy – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Kabanosy – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność

Kabanosy – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność
20.10.2011
Kabanosy – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność 20 października 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1044/2011 z dnia 19 października 2011 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności …

Top