Tag Archives: gminy

wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych

914 wniosków w drugiej edycji tzw. schetynówek
31 października br. wojewodowie ogłosili wstępne listy rankingowe wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach drugiego etapu Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Wpłynęło 914 wniosków spełniających wymogi formalne. Największą ilość wniosków zgłosiły samorządy …

Informacja pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Ważna informacja:

Informacja

pomocy dla osób poszkodowanych

w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Zgodnie z pismem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Polityki Społecznej (znak: PS.II.9016-28-23-10 z dnia 1.06.2010 r.) do dnia 9 czerwca 2010 r. gmina została zobowiązana do …

Top