Tag Archives: chog

Rejestracja „chleba prądnickiego” jako ChOG

Rejestracja „chleba prądnickiego” jako ChOG

Rejestracja „chleba prądnickiego” jako ChOG
14.03.2011
Rejestracja „chleba prądnickiego” jako ChOG 12 marca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 242/2011 z dnia 11 marca 2011 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia …

Top