Tag Archives: banku

Bank BG? i ENERGA b?d? budowa? biogazownie

Bank BG? i spó?ka ENERGA podpisa?y list intencyjny dotycz?cy wspó?pracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zak?ada m.in. inwestycje w innowacyjn? energetyk? rozproszon?, odnawialno-gazow?. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA …

Bank BGŻ i ENERGA będą budować biogazownie

Bank BGŻ i spółka ENERGA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zakłada m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA …

Top