Tag Archives: agro

Bank BG? i ENERGA b?d? budowa? biogazownie

Bank BG? i spó?ka ENERGA podpisa?y list intencyjny dotycz?cy wspó?pracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zak?ada m.in. inwestycje w innowacyjn? energetyk? rozproszon?, odnawialno-gazow?. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA …

Top