Tag Archives: inwestycje

24 września odbyła się AgroKonferencja Banku BGŻ

24 września odbyła się AgroKonferencja Banku BGŻ

"Zielona energia - jak bezpiecznie inwestować w odnawialne źródła energii" - pod takim hasłem odbyła się 24 września w hotelu Sofitel we Wrocławiu piąta doroczna konferencja Banku BGŻ . Patronem merytorycznym i medialnym wydarzenia była Dziennik Gazeta Prawna.

W konferencji …

Bank BG? i ENERGA b?d? budowa? biogazownie

Bank BG? i spó?ka ENERGA podpisa?y list intencyjny dotycz?cy wspó?pracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zak?ada m.in. inwestycje w innowacyjn? energetyk? rozproszon?, odnawialno-gazow?. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA chce …

Bank BGŻ i ENERGA będą budować biogazownie

Bank BGŻ i spółka ENERGA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy finansowaniu budowy biogazowni i elektrowni biogazowych. 

Program budowy biogazowni jest elementem strategii rozwoju Grupy ENERGA, która zakłada m.in. inwestycje w innowacyjną energetykę rozproszoną, odnawialno-gazową. Rozwój tego rodzaju energetyki ENERGA chce …

30 września mija termin składania wniosków przez samorządy o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg

INWESTYCJE NA MAŁOPOLSKICH DROGACH
2010-09-30
30 września mija termin składania wniosków przez samorządy o dofinansowanie remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Podania należy składać w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przy …

Top